Anslutning under byggtid

För anslutning under byggtid görs ett separat utlåtande om anslutningspunkt och ett bruksavtal. För småhusbyggplatser tecknas dock inga avtal under byggtid.  

Beställ ett utlåtande om anslutningspunkt i arbetsorder- och anslutningsportalen, och välj “tillfällig byggarbetsplatsanslutning” som åtgärd på beställningsblanketten. När du fått ett utlåtande om anslutningspunkt och skrivit under användningsavtalet kan du beställa anslutningsarbetet och komma överens om tidpunkten för anslutningsarbetet i anslutningsportalen.

Anslutaren ska särskilt tänka på att skydda vattenledningen och vattenmätaren mot frysning, hetta och andra skadliga inverkningar. När byggplatsen upphör tas anslutningarna ur bruk på anslutarens bekostnad.

Utlåtande om anslutningspunkt upprättas inte för byggplatsens extraktionsvatten eller borrvatten från geotermiska brunnar som leds i HRM:s avlopp, men du kan skicka en förfrågan om dessa till e-postadressen monttuvesi@hsy.fi.