Partiklarnas LDSA

Koncentrationen av partiklarnas lungdeponerade ytarea (lung deposited surface area = LDSA) i luften beskriver ytan av partikelmaterial som lägger sig i de djupaste delarna av lungorna, dvs. i lungblåsorna. Du ser resultaten antingen i grafen eller i tabellen. Enheten är μm2/cm3. Mätresultaten visas per timme. I grafen kan du själv välja de mätplatser vars resultat du vill se. Som granskningsperiod kan du välja en dag, vecka eller månad. Mätresultaten är okontrollerade medeltal per timme.

I huvudstadsregionen påverkas partiklarnas LDSA-halter i luften särskilt av trafikens avgaser, rök från vedeldning och luftföroreningars fjärrtransport. Årsgenomsnitten är cirka 20 μm2/cm3 i mycket livligt trafikerade miljöer, 11-12 μm2/cm3 i tätt byggda småhusområden och 8 μm2/cm3 i lantliga miljöer. Det finns inget rikt- eller gränsvärde för LDSA-halten, men ett indikativt luftkvalitetsindex har utvecklats för att lättöverskådligt presentera när halterna är höga.