Tillståndspliktiga geodatagränssnitt

Vi erbjuder regionala geodatagränssnitt för anställda i kommuner och kommunförbund

De material som HRM producerat och som kräver licens kan användas som WFS- och WMS-gränssnitt. Tjänsten har publicerat motsvarande registermaterial som i SeutuData-materialsamlingen. Gränssnittsmaterialen uppdateras varannan vecka. Även andra kartmaterial som hör till SeutuData-materialpaketet har publicerats i gränssnittet.

Användningen av gränssnittet kräver en licens för SeutuRuutu, dvs. det regionala grundregistret (SePe). Alla SeutuRuutu-användare har rätt att använda gränssnittet utan en separat ansökan om nyttjanderätt. Användarnamnet och lösenordet för gränssnittstjänsten är samma som i SeutuRuutu. Adressen till tjänsten har getts till SeutuRuutu-användarna i samband med licensbeslutet. Vid behov kan du be om adressen från oss sepe@hsy.fi.

Mer detaljerad information om gränssnittstjänsten finns i SeutuData-gränssnittets bruksanvisning (på finska).