SeutuData

SeutuData-materialpaketet ger tillgång till de viktigaste regionala geodatamaterialen. Vi vill erbjuda enhetliga och lättanvända data till stöd för planerare och forskare i området.

SeutuData-materialpaketet samlar årligen ihop huvudstadsregionens viktigaste geodatamaterial.  Paketet innehåller detaljerad registerinformation om byggnader, fastigheter, befolkning, detaljplaner och planeringsenheter, samt ett brett utbud av kart- och planeringsmaterial. SeutuData-materialen är tillståndspliktiga och kräver licens för att använda dem.

Materialpaketet har publicerats sedan 1997, då SeutuData hette SeutuCD. Under åren 2004–2007 gjordes inga SeutuCD-materialpaket på grund av systemreformen i det Regionala grundregistret. SeutuData'19 är det första materialpaketet som producerades under det nya namnet. 

SeutuData-materialen är till stor del i mapinfo-format (tab). Från och med år 2017 finns registerdata också i ESRI shape-format. Materialpaketets innehåll varierar något från år till år, men registermaterialen är alltid desamma.