Besök till HRM:s verksamhetsställen

Välkommen och bekanta dig med våra verksamhetsställen för vattenförsörjning och avfallshantering!

Vi erbjuder de flesta besöksgrupper en möjlighet att besöka Käringmossens ekoindustricentral, Sortti-stationerna samt Viksbacka avloppsreningsverk. Dessutom ordnar vi besök till Gammelstadens vattenreningsverk för vissa expertgrupper. Du kan bekanta dig med begränsningarna som rör grupper i presentationen av ifrågavarande besöksplats.

Observera de specifika anvisningarna och begränsningarna för var och en av våra besöksplatser innan du skickar en besöksförfrågan. Begränsningarna baserar sig på säkerhet.

Allmän information om bokning och tidpunkt för besök
1. Bokningen ska göras minst två veckor före önskat besöksdatum.
2. Vanligtvis ordnas besöken under kontorstid kl. 8–16.
3. Ett vanligt besök räcker 1,5 timmar.
4. Besöken ordnas i huvudsak utanför de allmänna semestertiderna.

Besöksavgift
För besök som rör utbildningen av företagens personal och för besök som är avgiftsbelagda för besökarna debiteras 400 euro + moms. 24 %.

Besöken är avgiftsfria för vattenverk, kommunala och statliga aktörer, organisationer och föreningar, samt läroanstalter.

Ekoindustriella centret i Käringmossen

På grund av coronaviruspandemin ordnar vi för tillfället inga besök till våra verksamhetsställen eller tar emot förfrågningar om besök.

Käringmossens ekoindustricentral är ett modernt centrum för cirkulär ekonomi, som omfattar bland annat en rötnings- och komposteringsanläggning för bioavfall, samt ett biogaskraftverk, ett gaskraftverk som använder deponigas, samt en Sortti-station som tar emot små lass av avfall. Avfallskraftverkets aska och slagg kan också bearbetas i området. Förutom HRM är flera företag verksamma vid Käringsmossens ekoindustricentral. Dessa använder avfallsmaterial och förnybar energi som genereras i området i den egna verksamheten.

På vardagar erbjuder vi guidade rundturer i ekoindustricentralen
• för grupper från läroanstalter, från femte klassen uppåt
• för invånare och föreningsgrupper
• för expertgrupper.

Bör observeras om besök
• Gruppen bör bestå av minst 10 personer.
• Guidningen kan hållas på finska, svenska eller engelska.
• Besökstiden är vardagar kl. 8–17.
• Besökaren ordnar själva ett fordon, till exempel en buss, som också används för den guidade rundturen.
• Ekoindustricentralens område är stort och av säkerhetsskäl kan man inte röra sig till fots på området.

Sortti-stationerna

På grund av coronaviruspandemin ordnar vi för tillfället inga besök till våra verksamhetsställen eller tar emot förfrågningar om besök.

Vid Sortti-stationerna tar vi emot sorterade små avfallslass som exempelvis består av trä, byggavfall och plast, samt farligt hemavfall. Sortti-stationerna finns i Stensböle och Kånala i Helsingfors, i Käringmossen i Esbo, i Rödsand i Vanda och Jorvas i Kyrkslätt. Besöksgrupper tas främst emot vid Sortti-stationerna i Rödsand och Jorvas.

På vardagar erbjuder vi guidade besök vid Sortti-stationerna
• för grupper från läroanstalter, från femte klassen uppåt
• för invånare och föreningsgrupper
• för expertgrupper.

Gruppen bör bestå av minst 10 personer. Guidningen kan hållas på finska, svenska eller engelska.

Viksbacka avloppsreningsverk

Under hösten 2020 testar vi virtuella besök till Viksbacka avloppsreningsverk. Meddela om din grupp är intresserad att delta i experimentet.

Virtuaalivierailukokeilu Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle

På grund av coronaviruspandemin ordnar vi för tillfället inga besök till våra verksamhetsställen eller tar emot förfrågningar om besök.

Vi ordnar besök till Viksbacka avloppsreningsverk för företag, myndigheter, beslutsfattare, journalister samt för organisationer, föreningar och grupper av sjundeklassister från läroanstalter inom HRM:s verksamhetsområde. Besök ordnas inte för enskilda personer.

Bör observeras om besök
• Studerandegrupper ska också åtföljas av en lärare, som ingår i den maximala gruppstorleken. Läraren deltar alltid under hela besöket.
• Man kan inte ha med sig egen matsäck vid våra anläggningar. Därför måste besöket planeras så att eleverna äter lunch i skolan.
• Om ni vill dricka kaffe under besöket, står gruppen själv för kostnaderna. 

Säkerhet
• Gruppernas maximala storlek är 25 personer.
• Av säkerhetsskäl ordnas skolbesök från sjunde klass uppåt. Grundskolebarn eller under 12-åringar kan inte delta i grupperna.
• Besöksplatsen är en industrianläggning. Den är tyvärr inte tillgänglig. Besöken är inte lämpliga för personer med nedsatt rörlighet.
• Vi rekommenderar inte besöket för personer som är gravida, luktkänsliga eller som har en sjukdom som försvagar immunförsvaret.

Gammelstadens vattenreningsverk

alt=

På grund av coronaviruspandemin ordnar vi för tillfället inga besök till våra verksamhetsställen eller tar emot förfrågningar om besök.

Vi ordnar besök till Gammelstadens vattenreningsanläggning endast för expertgrupper och studeranden inom vattenförsörjningen samt för myndigheter och journalister.

Observeras om besök
• Studerandegrupper ska också åtföljas av en lärare, som ingår i den maximala gruppstorleken.
• Vid Gammelstadens vattenreningsanläggning är kaffeservering inte möjligt.

Säkerhet
• Gruppernas maximala storlek är 20 personer.
• Åldersgränsen är 18 år.
• Besöksplatsen är en industrianläggning. Den är tyvärr inte tillgänglig. Besöken är inte lämpliga för personer med nedsatt rörlighet.