Tömning av slamavskiljare och slutna slambrunnar

Tömning av septitank med slang.

Tömning av bostadsfastigheternas slambehållare och slamtransport hör till HRM i huvudstadsregionen och Kyrkslätt.  Vi utför endast tömningar av små reningsverk. Andra underhållsarbeten måste beställas direkt från ett privat avloppsföretag.

Så här beställer du tömning

Du kan komma överens om att behållaren töms regelbundet eller beställa en tömning av slambehållaren från oss när behållaren är full.

Plötsliga tömningar utanför kontorstid

Jour kl. 15.30 - 8.30

tfn. 050 307 6041

Är du en ny kund?

Vi rekommenderar att du beställer den första tömningen av slambehållaren via telefon från vår kundtjänst. Om du vill kan du också meddela uppgifterna om din fastighets slambrunn till oss per telefon på förhand. Efter detta kan du beställa den första tömningen också via nättjänsten eller kontaktformuläret.  

Minsta tömningsintervall för slamavskiljare och slutna slambrunnar 

  • Slamavskiljaren, till vilken allt avloppsvatten på fastigheten leds, ska tömmas minst en gång om året.  
  • Slutna slambrunnar töms vid behov och tillräckligt ofta för att undvika att miljön eller hälsan utsätts för fara eller skadas, dock minst en gång om året.   
  • Slambehållare som innehåller gråvatten eller gråvattenreningsverk, dvs. behållarna dit fastighetens tvättvatten leds, ska tömmas med minst tre års mellanrum eller oftare om det behövs. Fastighetsägaren ska föra bok över tömningarna.

Avloppet stockat? Gör så här!

Beställ öppning, spolning och filmning av avloppet från ett privat avloppsföretag. Också tömningar av regnvattenbrunnar beställs direkt från ett privat företag. 

Så här beställer du tömning och förbereder dig för den - titta på videon!

Är problemet vid en fastighet som är ansluten till avloppsnätet? Gör så här!

  • Problem med ett avlopp utanför tomten? Kontakta feljouren vid HRM:s vattenförsörjning tfn 09 1561 3000. 
  • Problem med ett avlopp på din fastighet eller en anslutningsbrunn som leder till ett avloppKontakta ett privat avloppsföretag.
HRM ansvarar för tömningen av slambehållare och slamtransport från fastigheter som inte ingår i kommunaltekniken. Vi utför endast tömningar av små reningsverk, andra underhållsarbeten måste beställas direkt från entreprenören. Öppning, spolning och filmning av stockade avlopp ska också beställas direkt från ett privat avloppsföretag.