Käringmossens Sortti-station

Besöksadress:

Käringmossvägen 8, 02820 Esbo

Möjliga betalningsmedel är ett betalkort, eSortti.fi-förhandsbetalning eller en faktura med Sortti-kortet.

  • eSortti kan också användas som hjälp i att bedöma avfallslastens pris.

På stationen används eSortti-förhandsbetalning. På stationen finns en särskild fil för de som betalat på förhand och för kunder som uträttar ärenden med självbetjäningsterminalen.

Vi betjänar företag vid Sortti-stationerna under vissa förutsättningar.

Kontrollera instruktioner Vi tar inte emot farligt avfall från företag på Sortti-stationer
Mottagning av lastbilslass

Sortti-stationens allmänna riktlinjer

Experiment vid Sortti-stationen

Vi experimenterar med att samla in sanitetsartiklar av porslin vid stationen.

Små asbestlass tas endast emot vid Käringmossens Sortti-station

Vi tar emot asbestavfall som hämtas med släpvagn och paketbil endast vid Käringmossens Sortti-station. Se prislista

Vi betjänar lastbilskunder vid Käringmossens ekoindustricentral. Se anvisningar

Storleken på asbestflakets mynning är 200 cm x 50 cm. Stycken som är större än det här ska föras för behandling via lastbilsvågen (t.ex. kassaskåp).