Trädgårdsavfall och ris

En kvinna och en man som tömmer en släpvagn lastad med skogsavfall.

Trädgårdsavfall inkluderar krattningsavfall, ris, stubbar, äpplen och andra frukter från din gård, främmande växter och julgranar.

Vart kan jag föra trädgårdsavfall?

Du kan också beställa hämtning av trädgårdsavfall i samband med tömningen av bioavfallskärlet:

  • Packa trädgårdsavfallet i en nedbrytbar säck och skriv "trädgårdsavfall" på säcken.
  • Meddela antalet säckar i god tid innan kärlet töms till HRM:s kundtjänst.
  • Lämna säcken bredvid biokärlet.
  • Vi samlar in trädgårdsavfallet i samband med tömningen av bioavfallskärlet och för det för kompostering.

Vi fakturerar för trädgårdsavfallet enligt gällande prislista. För trädgårdsavfall som packats i plastsäckar debiterar vi samma pris som för extra blandavfall.

Det är förbjudet att bränna trädgårdsavfall i tätorter

Kommunernas miljöskyddsföreskrifter förbjuder brännande av ris och löv på gårdsområden i tätorter. Torrt ris och torra kvistar kan brännas i fastighetens eldstad. Trädgårdsavfall får inte heller föras till skogsområden eller parker.

Sorteringsanvisningar för trädgårdsavfall