Glas

En kvinna tömmer glasavfall i ett avfallskärl.

Glasförpackningarinsamlingen omfattar färgade och ofärgade glasförpackningar dvs. flaskor och burkar.

Vad kan jag sätta i glasinsamlingen?

 • ​färgade och ofärgade glasflaskor och glasburkar

Gör så här:

 1. 1

  Skölj ur smutsiga glasförpackningar med en skvätt kallt vatten.

 2. 2

  Ta bort korkar och lock. Etiketter, kragar eller andra fasta delar behöver inte tas bort.

 3. 3

  Sätt ofärgat och färgat glas i samma kärl.

 4. 4

  Returnera pantflaskor till butiken eller Alko.

avfall-9046.jpg

 

Vad får jag inte sätta i glasinsamlingen?

 • dricksglas > blandavfall
 • värmebeständigt glas (ugnsformar, kaffekannor) > blandavfall
 • kristall > blandavfall
 • porslin och keramik > blandavfall
 • fönsterglas > blandavfall
 • spegelglas > blandavfall
 • opalglas (t.ex. i vissa kosmetikförpackningar) > blandavfall
 • lampor > halogen- och glödlampor till blandavfallet, led-lampor, energisparlampor och lysrör till insamlingen av elapparater eller farligt avfall

Ovan nämnda glassorter ska sättas i blandavfallet eftersom de inte kan återvinnas genom samma process som flaskor och burkar.

Av säkerhetsskäl, förpacka trasigt fönster- eller spegelglas t.ex. i kartong och en separat plastsäck innan du lägger det i kärlet för blandavfall.

Vart ska jag föra glasförpackningarna?

Vad händer med glaset?

Avfallprocessdiagram_2880px_glas-hem.jpg

 

Av glasavfallet görs nya glasförpackningar dvs. glasflaskor och -burkar. Glas kan obegränsat återvinnas i tillverkningen av nya förpackningar utan att dess kvalitet eller renhet försämras.

Från insamlingskärlet förs glaset till ett mellanlager, varifrån det glas som sorterats korrekt och som uppfyller kvalitetskraven transporteras till hamnen. Från hamnen skeppas glaset till England och Holland för att användas i tillverkningen av nya glasförpackningar. De tillverkas inte längre i Finland.

I återvinningsprocessen krossas och tvättas glaset, och eventuella andra material avlägsnas från glaset. Glaskrosset sorteras enligt färg och storlek. Den bearbetade råvaran levereras till glasfabriker för användning i tillverkningen av nya glasförpackningar.