Mottagning av lastbilslass vid Ekoindustriella centret i Käringmossen

Käringmossvägen 8, 02820 Esbo

Telefonservice 09 1561 2110

Telefonväxel: 

  • vardagar kl. 8.30–15.30

Kundservice:

  • Må, On och Fr kl. 8.30–15.30
  • Ti kl. 8.30–11
  • To kl. 13–15.30

Vi tar emot lastbilslass måndag - fredag kl 07 - 17. Stängt på lördagar, söndagar och helgdagar.

 

I anslutning till det ekoindustriella centret finns också Käringmoss Sortti-station för små avfallslass (person- och paketbilar).

Sortti-stationer för små avfallslass

Så här levererar du avfall till ekoindustriella centret

 

I sorteringsterminalen vid ekoindustriella centret i Käringmossen sorteras metall, brännbart och icke brännbart material från avfallet. Brännbart material utnyttjas vid produktion av värme och elektricitet, metaller återvinns och icke brännbart material utnyttjas (t.ex. stenmaterial) eller deponeras.