Sortti-containrar för hemmets farliga avfall

HSY:s container för hemmets farliga avfall.

Nästan allt farligt avfall i hemmet kan kostnadsfritt föras både till Sortti-stationerna och till Sorti-containrar för farligt avfall. Insamlingen är endast avsedd för privatpersoner. Vi tar emot farligt avfall från företag i Stensböle och mottagningen är avgiftsbelagd.

Sortti-containrarna för farligt avfall finns i allmänhet vid bensinstationer eller butiker och är öppna under deras öppettider. Exakt platsinformation för containrarna (välj från listrutan farligt avfall):

Fyll i kunduppgiftsformuläret vid kundtjänsten och skriv in dina uppgifter och det avfall du har med dig. Syftet, kriterierna och villkoren för hanteringen av personuppgifterna i kunduppgiftsformuläret beskrivs i HRM:s dataskyddsbeskrivning för avfallshanteringens datasystem.

Hämta farligt avfall i dess ursprungliga behållare eller märk i på behållaren vad den innehåller. Observera att behållarna ska vara täta och stängda. Se alltid till att behållarna står upprätt i lådorna.

Du hittar detaljerad information om var insamlingscontainrarna och -skåpen för farligt avfall finns, samt uppgifter om vilka avfall som lämpar sig för dem på adressen kierrätys.info.

 

I Sortti-containrarna kan du inte sätta:

bilbatterier -> blybatterier för bilar och motorcyklar (Pb) till Sortti-stationer och insamlingsbilar

läkemedel -> avgiftsfritt till alla apotek​

gasflaskor -> tas av säkerhetsskäl endast emot vid Sortti-stationer

el- och elektronikskrot -> avgiftsfritt till Sortti-stationer

tryckimpregnerat trä -> till en Sortti-station, pris enligt prislistan.

avfall som innehåller asbest -> till Käringmossens Sortti-station, pris enligt prislistan.

nödraketer eller fyrverkerier -> returneras till försäljaren eller till en plats som polisen anvisat.

tunnor av farligt avfall -> till station för farligt avfall i Kivikko

Sortera så här i Sortti-container: