Fungerande avfallsrum

En kvinna lämnar bioavfall i en kärl i ett soprum.

Avfallspunkten är en synlig del av invånarnas vardag, dess funktionalitet och renhet uppskattas. En ren och korrekt konstruerad avfallspunkt är behaglig att använda och främjar återvinning av avfall och hjälper exempelvis också i kampen mot skadedjur.

Planeringen av ett avfallsrum baserar sig på användarnas egna behov. Utöver behoven måste man vid planeringen även beakta föreskrifterna om avfallshantering och brandsäkerhetsbestämmelserna, samt kommunala föreskrifter. Det skall alltid vara möjligt att tömma avfallskärlen smidigt och säkert.

Läs mer om bestämmelserna om planering av avfallsrum i föreskrifterna om avfallshantering:

I stora fastigheter är det ofta ändamålsenligt att använda flera avfallspunkter, så att avståndet för att transportera avfall inte blir onödigt långt för invånarna. 

I vår elektronisk kundtjänst kan du kontrollera det rekommenderade antalet kärl för din fastighet:

Elektronisk kundtjänst

Ett låsbart avfallsrum ska vara försett med lås enligt HRM:s serialisering. Observera att användningen av en nyckelbehållare är tillståndspliktig.

En fungerande avfallspunkt är:

  • tillräckligt stor för att rymma alla nödvändiga kärl. Det skall vara möjligt att tömma kärlen utan att flytta på andra.
  • belyst. OBS! Kom också ihåg flyttningspassagernas belysning.
  • utrustad med en tillräckligt bred och stadig dörr. 
  • hårdbottnad, jämn, vågrätt och halksäker. Det ska inte finnas någon tröskel vid avfallspunkten och på flyttningspassagen.
  • märkt med en skylt med texten avfallsrum och fastighetens adress för att underlätta sopbilsförarens arbete.
  • sorteringsvänlig. Beställ vid behov avgiftsfria sorteringsguider till avfallsrummet och -kärlen.
  • trygg och tillgänglig.
  • vid behov skyddad mot skadedjur exempelvis med nät.
  • arbetssäker.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme runt en djupinsamlingsbehållare. Tömningsbilens bom måste nå behållaren. Det får inte finnas elkablar ovanför eller i närheten av behållaren