Företagens avfallshantering

 

Avfallslagen som trädde i kraft 1.1.2020  förde med sig ändringar i tjänsterna som kan erbjudas till företag. Ett företag som inte har ett giltigt avtal om kommunal avfallshantering i andra hand (TSV-avtal) med HRM och som förutser att det kommer att behöva en avfallsmottagningstjänst för mer än 2000 euro (ALV 0 %) per år, ska använda Materiaalitori.fi-dataportalen innan avtalet ingås med HRM.

Är du osäker på om ditt företag har ett avtal med HRM? Kontakta vår kundtjänst.

Nya sätt att betala och uträtta ärenden på Sortti-stationer och farligt avfalls station från och med 1.4.2021

Priserna för avfall som mottas på Sortti-stationerna ändras från och med början av år 2024

I fortsättningen har företag och sammanslutningar en annan prislista än hushåll. Enligt avfallslagen ska ett kommunalt avfallsverk prissätta mottagningen av avfall för företag och sammanslutningar så att det motsvarar kostnaderna för avfallshanteringen.

   

Prislistor för avfall och vatten

Med självbetjäningsterminalerna kan du betala lasset antingen med betalkort eller med faktura genom att visa Sortti-kortet. Systemet har förnyats så att det skulle vara smidigare att uppskatta lassets storlek och avfallets kvalitet. 

För att betala med betalkort krävs det att du ingår ett avtal med HRM om avfallshanteringstjänsten för Sortti-stationen och farligt avfall. Avtalet kan ingås på Sortti-stationen eller eSortti.fi-tjänsten.

Att betala med faktura förutsätter ett Sortti-kort. Du får Sortti-kortet från eSortti.fi-tjänsten eller Sortti-stationen. 

Om ditt företag redan har ett Sortti-kort, kan det användas så länge det är i kraft. Kort som beviljats efter 1.4.2021 är personliga, dvs. att varje person i företaget som besöker en Sortti-station ska ha ett eget kort.
Läs mer i e-tjänsten eSortti.fi

I eSortti.fi-tjänsten kan ditt företag ta bredare tjänster i bruk. Du kan till exempel betala lass med avfall på förhand, hantera faktureringsuppgifter och Sortti-kort samt följa upp ärenden för ditt företag. Tjänsten förutsätter stark identifiering genom Suomi.fi-identifierings- och behörighetstjänsten.   

Nya avtalsvillkor för Sortti-kortet och avfallshanteringstjänsten från och med 1.4.2021.

Avfallsinsamling- och transporttjänster för företag och samfund

Enligt avfallslagen ansvarar vi för kommunalt avfall från förvaltnings- och serviceverksamheten, samt för kommunalt avfall från affärslokaler när avfallshanteringen är gemensam med bostadsfastigheten (t.ex. kvartersbutiker, röruppsamlingssystem.) Dessutom kan vi erbjuda avfallsinsamlings- och transporttjänster till företag som har gjort avtal om kommunal avfallshantering i andra hand (TSV-avtal) med HRM eller som gjort en begäran om TSV-avtal till HRM via Materiaalitori.fi-portalen.

Beställ avfallstransport eller gör ändringar  

Alla ändringar och beställningar i avfallstjänsten kan inte ännu göras via nätet; i dessa och andra frågor får du hjälp av vår kundtjänst.