Viktmärkning

Återvinningsmetoder
Fastighetens kartongkärl Rinki-ekopunkt

Avfallstyper

Kartong

Se sorteringsanvisningar.