Solpanel

Återvinningsmetoder
HRM:s insamlingsbilar Sortti-stationer Övriga EES-mottagningsplatser

Information om avfall

OBS! Solpaneler kan innehålla bly.

Avfallstyper

El- och elektronikskrot (EES)

Avgiftsfri mottagning av mindre partier, sesorterings- och mottagningsanvisningenför mer information.