Nödraket

Synonymer

nödsignal

Information om avfall

Nödraketer och -signaler samt annan pyroteknisk utrustning av privatpersoner > till inköpsplatsen, be försäljaren om tilläggsinformation redan vid inköpet. Om detta inte är möjligt, kontakta ditt eget polisdistrikt för anvisningar.

Explosiva föremål får aldrig läggas i avfallskärl eller föras till mottagningsstationen för farligt avfall.

Avfallstyper

Avfall som kräver specialbehandling

Avfall som kräver särskild hantering är sådant avfall som tas emot i ytterst begränsad omfattning; t.ex. sprängämnen, asbest och många avfallstyper från hälsovården. Se tilläggsinformationen i fältet för besked om vart avfallet kan föras.