Främmande arter (jätteloka, jättebalsamin, parkslide och dylika)

Synonymer

främmande art, främmande växt, parkslide, jätteloka, jättebalsamin, lupin

Återvinningsmetoder

Hur ska jag sortera?

Skadliga främmande växtarter är bland annat jätteloka, parkslide och jättebalsamin och vi bör förhindra att de sprider sig i Finland. Växtdelar som sprider växten (till exempel frön, rötter) ska utrotas genom att man packar in dem ordentligt och sorterar dem som blandavfall. Packa noggrant in blomställningar, frön och rötter i en sopsäck. Lägg döda spanska skogssniglar i blandavfallet, packad i en säck.​

  • Lägg små mängder i en förseglad plastpåse/-säck i blandavfallskärl.
  • Ta med större partier främmande växter i förseglade sopsäckar till Sortti-stationernas flak för små blandavfall till priset av trädgårdsavfall.
  • Vi tar emot stjälkar av vresros som risavfall på Sortti-stationerna och de behöver inte packas i en sopsäck.