Asbest

Synonymer

asbest, mineritskiva

Återvinningsmetoder

Hur ska jag sortera?

Av säkerhetsskäl tar vi endast emot asbest vid Käringmossen, där även avfallet behandlas.

  • mindre partier vid Sortti-stationen i Käringmossen. Storleken på asbestflakets mynning vid Sortti-stationen är 200 cm x 50 cm. 
  • lastbilslass samt stycken som är större än 200 cm x 50 cm r (t.ex. kassaskåp), ska föras för behandling till ekoindustricentralens sida. OBS. Mottagning endast mån–fre 7.00–15.00.

Asbestavfall är avgiftsbelagt.

Asbest ska alltid vara tätt förpackat i plast för att förhindra att asbestfibern frigörs under hanteringen.

Asbest är mycket skadligt för hälsan. Asbest är ett fibröst mineral som har använts vid byggande, bland annat i rör- och andra isoleringsmaterial, spackel, murbruk, målarfärger, lim, byggskivor som mineritskivor, plattor och kakel, ventilationskanaler, plastmattor, branddörrar och fasadmaterial.