RAVITA-hanke

​Ravita on innovatiivinen fosforin talteenottomenetelmä, jossa fosfori kerätään talteen suoraan puhdistetusta jätevedestä fosforihappona. Menetelmä on tuotekehitysvaiheessa.

Tavoitteet

Ravita-hankkeen päätavoitteena on tutkia jälkisaostetun kemiallisen fosforilietteen käsittelyä siten, että lopputuotteena syntyisi lannoiteteollisuuden raaka-aine tai valmiiksi lopputuotteeksi soveltuva tuote.

Tavoitteena on ravinteiden talteenoton uuden menetelmän

  • osaprosessien yhteensovittaminen
  • prosessioptimointi
  • sivuvirtojen laadun ja määrän optimointi
  • kustannusten optimointi
  • lopputuotteen laadun ja määrän selvitys sekä soveltuvuus lannoitekäyttöön.

Uudenlainen talteenottoprosessi mahdollistaa kierrätyslannoitteiden tuotannon

​Ravita-prosessi mahdollistaa fosforin hyödyntämisen laajasti erilaisissa teollisuusprosesseissa sekä lannoitetuotannossa. Fosforihappo on arvokas ja monikäyttöinen kemikaali eri teollisuuden aloilla.

Fosforin talteenottoon voidaan yhdistää myös typen talteenotto. Silloin lopputuotteena syntyy ammoniumfosfaattia, joka soveltuu sellaisenaan typpi-fosforilannoitteeksi.

Ravita-prosessi on skaalautuva, joten se soveltuu erikokoisille ja -tasoisille puhdistamoille.