ÖVERI-hanke

ÖVERI-hankkeessa kehitetään ylivuotojen hallintaa. Hanke koostuu kahdesta erillisestä osahankkeesta, SETTI- ja SEULA -osahankkeista, jotka on esitelty omilla alasivuillaan.

Helsingin kantakaupungin alueen sekaviemäröinti aiheuttaa toistuvasti ylivuotoja sateella. HSY pyrkii eriyttämään huleveden pois sekaviemäriverkosta, mutta työ on hidasta ja kallista. Ylivuodot mallinnetaan nykyään neljännesvuosittain. SETTI-hankkeessa on tarkoitus kehittää mallinnusta kohti reaaliaikaisuutta, jolloin ylivuodoista pystytään tiedottamaan ajantasaisesti.

Huonokuntoiset viemärit ovat yksi merkittävä syy ylivuotojen taustalla. SEULA-hankkeessa testataan uusia tekniikoita viemäriverkoston vuotojen etsintään.

ÖVERI-hanketta rahoittaa ympäristöministeriö vesiensuojelun tehostamisohjelmallaan.

Hankebudjetti on 190 125 € josta tuen osuus on 93 151 €.

Hankkeen aikataulu 1.1.2022-31.10.2023.