Lietteen lämmöntalteenotto

Kuvassa on mädättämön ainut maan päällä oleva osa eli konehuone ja sekoituslaitteet. Suurin osa mädättämöstä on maan alla.
Lietteen mädätyksessä syntyy paljon lämpöä, jota voidaan hyödyntää kiinteistön lämmityksessä. Kuvassa mädättämön maan yläpuolinen näkyvä osa. Kuva: HSY / Tuomas Uusheimo

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) aloittaa investointiprojektin mädätetyn lietteen lämmön talteenottamiseksi. Ympäristöministeriö on myöntänyt Viikinmäen jätevedenpuhdistamon mädätetyn lietteen lämmöntalteenoton hankkeeseen valtiontukea, perusteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Hankkeen on laskettu tuottavan lämpöenergiaa 2,8 GWh vuosittain.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää Viikinmäen jätevedenpuhdistamon lämmön talteenottokokonaisuutta toteuttamalla mädätetyn lietteen lämmön talteenotto ja siirtämällä talteenotettu lämpö lämmöntalteenottoverkostoon ja raakalietteeseen. Lämmöntalteenoton toteutuessa vuosittainen hyödyksi saatu lämpöenergiamäärä on noin 2,8 GWh. HSY:n strateginen tavoite on olla ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä.

Hankkeen aikataulu

Laitteiston rakennus- ja asennusurakka alkaa loppuvuodesta 2021. Laitteisto tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2022 aikana.

Rahoitus

Hanke on saanut ympäristöministeriön myöntämää valtionavustusta Ravinteiden kierrätyksen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden hankkeiden avustushaussa 2020.

Hankesuunnitelma

Hankkeesta voi lukea lisää Lietteen lämmöntalteenoton hankesuunnitelmasta.