Kuva väylältä, jossa liikkuu henkilöautoja ja busseja. Näkyvyyttä heikentää ilmassa leijuva katupöly.

Katupöly koostuu pääasiassa hengitettävistä hiukkasista. Katupölyllä on suurin vaikutus ilmanlaatuun hengityskorkeudella. Katupölyä muodostuu renkaiden kuluttamasta tiepäällysteestä, jauhautuneesta hiekoitusmateriaalista ja rengas- sekä jarrupölystä. Niitä muodostuu tienpinnan, hiekoitusmateriaalien, renkaiden ja jarrujen kulumisesta sekä tuulen ja renkaiden mukana esimerkiksi rakennustyömailta kulkeutuvista hiukkasista.

Katupölyä on eniten ilmassa yleensä keväisin. Myös syksyllä ja talvella esiintyy toisinaan korkeita pölypitoisuuksia talvirengaskaudella, jos kadut ja tiet ovat paljaita lumesta ja kuivia. Rakennustyömaat voivat aiheuttaa korkeita pölypitoisuuksia lähiympäristössään ympäri vuoden.

Talven aikana kaduille kertyy monista eri lähteistä hiukkasmassaa, joka pölyää keväällä katujen kuivuttua sekä liikenteen että tuulen vaikutuksesta. Kadut pölyävät eniten vilkkaasti liikennöidyillä katu- ja tieosuuksilla. Keväisen katupölykauden ajoittuminen ja voimakkuus vaihtelevat vuodesta toiseen sääolojen mukaan.