Sähkötupakan nikotiinineste

Synonyymit

sähkötupakka, nikotiinineste

Kierrätysmenetelmät
HSY:n keräysautot Sortti-asemat Vaarallisten jätteiden kontti

Lisätietoa

Vie sähkötupakasta ylijäänyt nikotiinineste vaarallisen jätteen keräykseen. Sähkötupakkalaite lajitellaan sähkölaitekeräykseen mutta laite ei saa sisältää nesteitä.

Mitä jätettä tämä on?

Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte)

Vaarallista jätettä (ent. ongelmajäte) on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Maksuton vastaanotto kotitalouksien vaarallisille jätteille Sortti-asemilla, vaarallisen jätteen konteissa ja kiertävässä keräysautossa. Lisätietoa lajittelusta ja vastaanottopaikoista.​