Hätäraketti

Synonyymit

hätäsoihtu, hätäsavu

Lisätietoa

Pyroteknisiä hätämerkinantovälineitä, kuten hätäraketteja, hätäsoihtuja tai hätäsavuja, ei missään tapauksessa saa hävittää tavallisen sekajätteen joukossa eikä niitä voi myöskään viedä vaarallisen jätteen yleiseen keräyspisteeseen räjähdysvaaran vuoksi.

Vanhentuneet hätämerkinantovälineet on toimitettava hävitettäväksi asianmukaisesti ja turvallisesti joko niitä myyvään liikkeeseen tai viranomaiselle.

Mitä jätettä tämä on?

Erityiskäsiteltävä jäte

Erityiskäsiteltäviä jätteitä ovat sellaiset jätteet, joiden vastaanotto on hyvin rajattu; esimerkiksi räjähteet, asbesti ja monet terveydenhuollossa syntyvät jätteet. Katso Lisätietoa -kentästä minne voit jätettä viedä.​