Espanjansiruetana

Kierrätysmenetelmät
Kiinteistön sekajäteastia

Miten lajittelen?

Vieraslajia ei saa pitää, kasvattaa, istuttaa, kylvää tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön (Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta, 3 §).

Espanjansiruetana on esimerkki haitallisesta vieraslajieläimestä.

  • Laita kuolleet espanjansiruetanat muovipussissa sekajätteeseen.
  • On tärkeää estää lajin leviäminen taimien, puutarhajätteen ja maansiirtojen mukana. Etanan esiintymisalueilta ei saa kuljettaa muualle maa-ainesta, lehtikasoja, kompostia eikä kasveja. Näin estetään etanoiden ja niiden munien kulkeutuminen uusille alueille.

  • Espanjansiruetanan munat ovat hyvin talvehtimiskykyisiä.

Hyödyllistä tietoa vieraslajeista löytyy vieraslajit.fi -osoitteesta.

Mitä jätettä tämä on?

Sekajäte

Sekajäte on kierrätykseen soveltumatonta jätettä. HSY kuljettaa sekajätteen Vantaan Energian jätevoimalaan, joka tekee siitä kaukolämpöä ja sähköä.