Jätemäärien tiedonkeruu

Kotitalousjätteiden tiedonkeruu

Kotitalousjätteen määrälaskentaan kerätään lähtötietoja jätelajeittain useasta eri lähteestä. Ensisijaisesti hyödynnämme HSY:n omia kuljetus- ja aluepalvelujen tietoja, joista on saatavilla punnittua tietoa seututasolla. Saamme seututasoista dataa myös mm. Ringiltä ja Palpalta. Täten sekajätteen, biojätteen, muovin, lasin, metallin, kartongin, tekstiilijätteen, puujätteen ja vaarallisen jätteen osalta määrätiedot perustuvat seudulta todellisesti kerättyihin tonneihin. Tietoa täydennetään arviolla kotitalouksien tuottamasta osuudesta, sillä kerätyissä määrissä aina jonkin verran mukana myös muiden kuin kotitalouksien tuottamia jätteitä. Laskennassa käytetyt kotitalousjätteen osuudet perustuvat joko kiinteistötyyppijakaumaan, jätelajikohtaisiin selvityksiin tai asiantuntijoiden arvioihin. Tutustu myös vuonna 2018 tehdyn laskentapilotin tuloksiin.

Seudullisen datan puutteen vuoksi paperin, SERin ja akkujen & paristojen osalta joudumme nojautumaan valtakunnalisiin tilastoihin eli seudullinen määrä arvioidaan asukasluvun suhteessa.

Kuntakohtaisten arvioiden laadinnassa on käytetty apuna mm. astioiden määriä/tyhjennyskertoja kiinteistön/aluekeräyspisteen sijainnin mukaan.

Kierrätysastelaskenta noudattaa EU:n laskentaohjetta. Kierrätetyksi määräksi lasketaan vain todellisuudessa kierrätykseen päätyneet määrät eli kierrätysprosessissa syntyviä rejektejä ei lasketa kierrätettyyn määrään mukaan (kerätyt määrät eivät täysimääräisesti päädy kierrätykseen). Jätelajikohtaiset rejektien osuudet perustuvat käsittelijän ilmoittamaan lukuun tai kirjallisuuslähteeseen.  Sen sijaan jätevoimalan kuonasta erotellut metallit lisätään kierrätettyyn määrään.

Palvelu-, hallinto- ja elinkeinotoiminnan jätteiden tiedonkeruu

Yhdyskuntajätteet koostuvat kotitalousjätteestä, sekä palvelu-, hallinto- ja elinkeinotoiminnan jätteestä. Palvelu-, hallinto- ja elinkeinotoiminnan jätteiden tiedonkeruu on moninaisempaa. Osittain tiedonkeruu perustuu toimipisteiden ja yhteisöjen itse ilmoittamiin määriin, joka on arvokasta tietoa jätemäärien tilastoimiseksi. Tämä tapahtui aiemmin Petra-jätevertailujärjestelmän kautta, mutta järjestelmä suljettiin vanhentuneena kesällä 2020.

Nykyään organisaatiot voivat ilmoittaa jätemääränsä vuosittain päivittyvällä lomakkeella. Linkki vuoden 2021 jäteraportointilomakkeeseen. Lomakkeella kysytään mistä toimialasta on kyse, ja toimipisteellä tai toimipisteillä viime vuonna syntyneet jätemäärät, kilogrammaa vuodessa, jätelajeittain. Jäteastioiden keskimääräiset painot ja muut laskentavinkit löytyvät dokumentissa Jätemäärien laskentaohjeet yrityksille. Tilastointiin tarvitsemme myös henkilötyömäärät. Lomake soveltuu sekä palvelu-, hallinto- ja elinkeinon jäteraportoinnille, että teollisuuden jätteiden jäteraportoinnille. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, ja tilastoinnin tulokset julkaistaan hsy.fi/jatemaarat -sivulla. Tuloksista ei pysty erottamaan yksittäisten organisaatioiden vastauksia.

Teollisuuden jätteet

Joka toinen vuosi keräämme myös tietoa seudun teollisuusjätteistä. Tiedonkeruu perustuu osittain toimipisteiden itse raportoituun määriin. Raportointi toteutetaan vuosittain päivittyvällä lomakkeella. Lomakkeella kysytään mistä toimialasta on kyse, ja toimipisteellä tai toimipisteillä viime vuonna syntyneet jätemäärät, kilogrammaa vuodessa, jätelajeittain. Tilastointiin tarvitsemme myös henkilötyömäärät. Lomake soveltuu sekä teollisuuden jätteiden jäteraportoinnille, että palvelu-, hallinto- ja elinkeinon jäteraportoinnille. Kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti, ja tilastoinnin tulokset julkaistaan hsy.fi/jatemaarat -sivulla. Tuloksista ei pysty erottamaan yksittäisten yritysten vastauksia.