Jätehuollon avainlukuja

Nainen katsoo karttaa Sortti-aseman asiakaspalvelutiskillä.

Julkaisemme vuoden 2022 jätehuollon vuositilaston poikkeuksellisesti vasta keväällä 2024, koska kehitämme parhaillaan tilastointiprosessiamme. Alle on koottu joitakin jätehuollon avainlukuja vuodelta 2022.

Kaikkiin tilastoihin pääset tutustumaan avaamalla vuositilaston sivuiltamme joko PDF-tiedostona tai Excel-tiedostona HSY:n Avoimen datan palvelussa.  

Operatiivisen toiminnan avainlukuja vuodelta 2022

Sortti-asemilla kävi noin 555 000 asiakasta.

Ämmässuon ekoteollisuuskeskus vastaanotti yhteensä 223 000 tonnia jätettä, joka pitää sisällään mm. seuraavat:

  • jätevoimalan kuonaa 62 000 tonnia 
  • biojätettä noin 48 000 tonnia
  • hyödynnettävää maa-ainesta 33 000 tonnia.
HSY toimitti sekajätettä pääkaupunkiseudulta ja Kirkkonummelta Vantaan Energia Oy:lle energiahyödynnettäväksi yhteensä noin 187 000 tonnia. HSY:n tytäryhtiö Uudenmaan Woima Oy toimitti lisäksi voimalaan noin 66 000 tonnia sekajätettä.
 
HSY:n asiakaskiinteistöillä tyhjennettiin noin 8,9 miljoonaa jäteastiaa. Eri jätteitä (mm. sekajäte, sako- ja umpikaivoliete, biojäte, kartonki, lasi- ja muovipakkaukset) kuljetettiin yhteensä noin 383 000 tonnia. 

Talouden avainlukuja vuodelta 2022

Kiinteistöjen jätemaksuilla katettavat kulut vuonna 2022

Kiinteistöjen jätemaksutulokertymä oli 85,8 miljoonaa euroa (alv 0%) vuonna 2022.


Vuoden 2022 graafi kuvana, kuva 2..jpg

Kiinteistöjen jätemaksuilla katettavat kulut prosentteina


Asuinkiinteistöjen jätteenkuljetus: 42 % kokonaiskuluista

Kuljetusliiketoiminnan muut kulut: 17 % kokonaiskuluista

Aluepalvelujen toiminnot: 8 % kokonaiskuluista

  • Pitää sisällään mm. Sortti-asemat sekä pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella vuosittain kiertävät Sortti-keräysautot 

Muu jätteen käsittely: 21 % kokonaiskuluista

  • Kattaa Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen toiminnot, mm. biojätteen käsittelyn 

Rakentaminen ja kehitys: 3 % kokonaiskuluista

  • Jätehuollon kehittäminen ja investointien suunnittelu

Pääoma- ja hallintokulut: 9 % kokonaiskuluista

  • Pitää sisällään mm. tukipalveluiden, jäteneuvonnan ja -viestinnän sekä hallinnon ja pääoman kustannuksia

Jätehuollon tilinpäätöksen 2022 keskeisiä lukuja

Toimintatuotot 104 525 000 euroa
Toimintakulut 80 188 000 euroa
Toimintakate 24 337 000 euroa
Tilikauden ylijäämä 9 745 000 euroa
Investoinnit 21 500 000 euroa
HTV/henkilöstön määrä 148,3/135