Jätehuollon avainlukuja

Nainen katsoo karttaa Sortti-aseman asiakaspalvelutiskillä.

Julkaisemme jätehuollon vuositilastot 2022 ja 2023 poikkeuksellisesti vasta 2024 aikana, koska kehitämme parhaillaan tilastointiprosessiamme. Alle on koottu jätehuollon avainlukuja vuodelta 2023.

Kaikkiin tilastoihin pääset tutustumaan avaamalla vuositilaston sivuiltamme joko PDF-tiedostona tai Excel-tiedostona HSY:n Avoimen datan palvelussa.  

Operatiivisen toiminnan avainlukuja vuodelta 2023

Sortti-asemilla kävi noin 555 000 asiakasta.

Ämmässuon ekoteollisuuskeskus vastaanotti yhteensä 213 000 tonnia jätettä, joka pitää sisällään mm. seuraavat:

  • jätevoimalan kuonaa 61 000 tonnia 
  • biojätettä noin 46 000 tonnia
  • hyödynnettävää maa-ainesta 29 000 tonnia.
HSY toimitti sekajätettä pääkaupunkiseudulta ja Kirkkonummelta Vantaan Energia Oy:lle energiahyödynnettäväksi yhteensä noin 192 000 tonnia. HSY:n tytäryhtiö Uudenmaan Woima Oy toimitti lisäksi voimalaan noin 31 000 tonnia sekajätettä.
 
HSY:n asiakaskiinteistöillä tyhjennettiin noin 8,9 miljoonaa jäteastiaa. Eri jätteitä (mm. sekajäte, sako- ja umpikaivoliete, biojäte, kartonki, lasi- ja muovipakkaukset) kuljetettiin yhteensä noin 373 000 tonnia. 

Kiinteistöjen jätemaksuilla katettavat kulut vuonna 2023

Kiinteistöjen jätemaksutulokertymä oli 90 miljoonaa euroa (alv 0%) vuonna 2023.

Kiinteistöjen jätteen kuljetus: 40 % kokonaiskuluista
 
Kuljetusliiketoiminnan muut kulut: 15 % kokonaiskuluista
 
Aluepalvelujen toiminnot: 10 % kokonaiskuluista

  • Pitää sisällään mm. Sortti-asemat sekä pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella vuosittain kiertävät Sortti-keräysautot 

Muu jätteen käsittely: 23 % kokonaiskuluista

  • Kattaa Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen toiminnot, mm. biojätteen käsittelyn 

Rakentaminen ja kehitys: 2 % kokonaiskuluista

  • Jätehuollon kehittäminen ja investointien suunnittelu

Pääoma- ja hallintokulut: 9 % kokonaiskuluista

  • Pitää sisällään mm. tukipalveluiden, jäteneuvonnan ja -viestinnän sekä hallinnon ja pääoman kustannuksia

Jätehuollon tilinpäätöksen 2023 keskeisiä lukuja

Toimintatuotot 105 714 000 euroa
Toimintakulut 86 614 000 euroa
Toimintakate 19 100 000 euroa
Tilikauden ylijäämä 1 060 000 euroa
Investoinnit 22 665 000 euroa
HTV/henkilöstön määrä 151/143