SMART-MR -hanke

Juna kulkee sillalla talojen väliin lumisessa maisemassa.

Kestävämpää liikkumista metropolialueille

HSY ja Helsingin seutu osallistuvat SMART-MR (Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa liikennepolitiikkaa ja kehittää keinoja kestävän, vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi metropolialueilla.

Hanke pyrkii osaltaan vastaamaan metropolialueiden liikenteen aiheuttamiin ongelmiin, kuten ruuhkiin ja kasvihuonekaasupäästöihin, tarjoamaan terveellisempää kaupunkiympäristöä ja tukemaan liiketoimintaympäristöä. Kestävämpien liikkumisratkaisujen kartoittamisen avulla hanke keskittyy neljään alatavoitteeseen:

 • tuottamaan metodeja ja työkaluja osallistavalle liikennesuunnittelulle
 • muuntamaan urbaaneja liikkumissuunnitelmia metropolitason suunnitelmiksi
 • kehittämään ratkaisuja vähähiilisiin asemanseutuihin erilaisia kulkutapoja yhdistävinä solmuina sekä logistiikka- ja palvelualueina
 • tukemaan jakamistaloutta sekä uusia, innovatiivisia ja kestäviä liikkumismuotoja.

Jatkohankkeessa arvioidaan suuntauksia ja jaetaan kokemuksia sekä autetaan paikallis- ja alueviranomaisia  lieventämään COVID-19:n aiheuttamia haasteita.

 

Hanke on päättynyt syyskuussa 2022

Kuusi vuotta kestänyt SMART-MR-projekti päättyi 30.9.2022

Kiitoksia kumppaneille, sidosryhmille, hanketta seuranneille ja Interreg Europe -ohjelmalle. 

Voit lukea projektin tulokset täältä Library | Interreg Europe

SMART-MR-hanke on saanut lisärahoitusta ja hanketta jatketaan 30. syyskuuta 2022 asti

Covid-19-pandemia on haastanut liikenteen organisointia, muuttanut liikkumismalleja ja liikennemuotojakaumaa, lisännyt viimeisen mailin logistiikan tarvetta ja muuttanut käsitystä asuinalueista. Joukkoliikenteen käyttöaste on laskenut, liikenne on yksilöllistynyt, mikroliikkuminen ja yksityisautoilu ovat lisääntyneet.  Näiden suuntausten tarkastelemiseksi ja kääntämiseksi hankekumppanit seitsemältä suurkaupunkialueelta (Ljubljana, Göteborg, Helsinki, Budapest, Rooma, Porto ja Barcelona) jakoivat kokemuksiaan auttaakseen paikallis- ja alueviranomaisia ja lieventämään Covid-19:n asettamia haasteita.

Hankkeen tuloksiin ja uutiskirjeisiin (sisältäen politiikkasuositukset) voi tutustua täältä Library | Interreg Europe

 

Vähähiilisten asemanseutujen kehittäminen

Helsingin seudun teemana on vähähiilisten asemanseutujen kehittäminen ("shaping low-carbon areas"). Työtä koordinoi HSY ja yhteistyöverkostossa ovat mukana Liikennevirasto, ympäristöministeriö, HSL, Uudenmaan liitto, pääkaupunkiseudun kaupungit, MAL-verkosto ja muita asemanseututoimijoita. Työ tukee ja jatkaa osaltaan ELIAS – Elinvoimaa asemanseuduille -projektin tavoitteita kehittämällä asemanseutujen vähähiilisiä suunnittelu- ja kehittämisperiaatteita.

 

HANKKEEN TULOKSIA

Hankekumppanit jakoivat kokemuksiaan alatavoitteiden mukaisista teemoista seitsemässä erillisessä työpajassa. Joka työpajassa tehtiin seutuanalyysi kustakin teemasta, jaettiin hyviä käytäntöjä ja järjestettiin opintokäyntejä. Yhteistyössä kehitettiin suosituksia ja kehittämisperiaatteita kullekin teemalle. Hankkeen tuloksena syntyi opas kestävistä keinoista, jotka edistävät joustavaa ja vähähiilistä liikkumista metropolialueilla. Oppaaseen on kerätty parhaita käytäntöjä ja toimintasuosituksia työpajojen teemoista.

Transforming European Metropolitan Regions -opas

Ilmastoviisas alue -suunnittelutyökalu tuo konkretiaa asemanseutujen kehittämiseen

Baana 2012-34_1600px.jpg

Ilmastoviisas alue -sivusto

Osana kehittämistyötä laadittiin asemanseutujen Low-carbon District -konsepti yhteistyössä kaupunkien ja avaintoimijoiden kanssa. Konsepti tarjoaa suunnittelijoille ja asemahankkeiden toteuttajille työkalun kestävän ja vähähiilisen asemanseudun kehittämiseen. Suunnittelutyökaluun on koottu näkökulmia ilmastonmuutoksen hillintään, sopeutumiseen, kiertotalouteen sekä sosiaaliseen kestävyyteen ja terveyteen.

Ilmastoviisas alue -suunnittelutyökalua ja toimenpidekortteja pääset hyödyntämään työkalun omilla verkkosivuilla.

Teematyöpajat ja niiden tulokset

Hanke käynnistettiin laatimalla kunkin metropolialueen tilannekatsaus liikenteen suunnittelun, lainsäädännön ja toimeenpanon osalta. Kustakin teematyöpajasta on laadittu metropolialueiden tilannekatsaus, joka sisältää esimerkkejä hyvistä ja huonoista käytännöistä.

Lue tilannekatsaus eurooppalaisilta metropolialueilta

 

Hankekumppanit

Hankkeessa on mukana kahdeksan eurooppalaista metropolialuetta. Mukana olevat hankekumppanit ovat:

 • Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region, Slovenia
 • Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenia
 • The City of Oslo, The Agency of Urban Environment, Norja
 • Akershus County Council, Norja
 • The Göteborg Region Association of Local Authorities, Ruotsi
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
 • BKK Centre of Budapest Transport, Unkari
 • Metropolitan City of Capital Rome, Italia
 • Porto Metropolitan Area, Portugali
 • Barcelona Metropolitan Area, Espanja

Hanketta koordinoi Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

SMART-MR -hanke saa rahoitusta Interreg Europe -ohjelmasta. Projekti kestää 1.4.2016–31.3.2021.