RAINMAN-hanke

Towards higher adaptive capacity in urban water management

Ilmastonmuutos lisää sateita ja läpäisemätön pinta-ala kaupungeissa kasvaa. Tämä voi lisätä viemäreiden ylikuormitusta ja kaupunkitulvia. Käsittelemätön tulvavesi voi saastuttaa pinta- ja pohjavesiä.  RAINMAN-hankkeessa vähennettiin hulevesistä aiheuttavaa jätevesijärjestelmien ylikuormitusta ja kaupunkitulvia sekä suojeltiin vesivaroja.  Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin ratkaisuja päämääränä turvata pinta- ja pohjavesien hyvä tila ilmastonmuutoksen vaikutusten huolimatta.

HSY tuotti hankkeessa tietoa hulevesitiedon hallintamallista, viherrakenteen merkityksestä hulevesien hallinnassa erilaisissa kaupunkiympäristöissä sekä viherkertoimen käytöstä. Lisäksi HSY osallistui tiedonvaihtoon ja koulutustilaisuuksiin hankekumppanien kanssa. 

Kolmevuotisen (2019-2021) hankkeen koordinaattorina toimi Geologian tutkimuskeskus GTK, kumppaneita HSY:n lisäksi olivat Lahden ja Mikkelin kaupungit sekä kolme Pietarissa toimivaa tutkimuslaitosta. Hanke toteutettiin osittain EU-rahoituksella.