Kuivaa asiaa -hanke

Takan sytytys päältä/yläosasta.

Kuivaa asiaa -hankkeen tavoitteena on vähentää puunpoltosta aiheutuvia hiukkaspäästöjä ja parantaa siten pientaloalueiden ilmanlaatua. Hankkeessa kehitetään polttopuupalveluita, jotka vastaavat nykyistä paremmin polttopuun käyttäjien tarpeita ja tehostavat puun käyttöä. Uudet palvelut yksinkertaistavat polttopuun matkaa tuottajilta asukkaille, helpottavat puuenergian käyttöä, tukevat nuohoojia ja muita neuvonta-alan yrittäjiä sekä vähentävät puunkäytön ympäristö- ja terveyshaittoja.

Hankkeessa annetaan asukkaille vinkkejä oikeaoppiseen polttopuun säilytykseen ja polttamiseen. Kun puuta polttaa tehokkaasti ja mahdollisimman puhtaasti, puunpoltosta aiheutuvat hiukkaspäästöt vähenevät. Viestintää tehdään asukkaille järjestettävissä työpajoissa ja asukasilloissa. Tietoa hankkeen tilaisuuksista ja vinkkejä puunpoltosta löytyy sivustolta www.poltapuhtaasti.fi.

Kuivaa asiaa on TTS Työtehoseuran, HSY:n ja Turun kaupungin yhteinen hanke, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hanke alkoi elokuussa 2018 ja jatkuu 31.3.2021 asti. Hanketta koordinoi Työtehoseura.

Lisätietoa hankkeesta:
www.poltapuhtaasti.fi