Kuivaa asiaa -hanke

Takan sytytys päältä/yläosasta.

Kuivaa asiaa -hankkeen tavoitteena oli vähentää puunpoltosta aiheutuvia hiukkaspäästöjä ja parantaa siten pientaloalueiden ilmanlaatua. Hankkeessa kehitettiin polttopuupalveluita, jotka vastaavat nykyistä paremmin polttopuun käyttäjien tarpeita ja tehostavat puun käyttöä. Uudet palvelut yksinkertaistavat polttopuun matkaa tuottajilta asukkaille, helpottavat puuenergian käyttöä, tukevat nuohoojia ja muita neuvonta-alan yrittäjiä sekä vähentävät puunkäytön ympäristö- ja terveyshaittoja.

Hankkeessa annettiin asukkaille vinkkejä oikeaoppiseen polttopuun säilytykseen ja polttamiseen. Kun puuta polttaa tehokkaasti ja mahdollisimman puhtaasti, puunpoltosta aiheutuvat hiukkaspäästöt vähenevät. Viestintää tehtiin asukkaille järjestettävissä työpajoissa ja asukasilloissa. Tietoa hankkeen tilaisuuksista ja vinkkejä puunpoltosta löytyy sivustolta www.poltapuhtaasti.fi.

Kuivaa asiaa oli TTS Työtehoseuran, HSY:n ja Turun kaupungin yhteinen hanke, jota rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hanke alkoi elokuussa 2018 ja päättyi 31.3.2021. Hanketta koordinoi Työtehoseura.

Lisätietoa hankkeesta:
www.poltapuhtaasti.fi