Koivukylän Sortti-pienaseman AR-kokeilu

Koivukylän Sortti-pienasemalla testattiin, miten lisätyn todellisuuden toteutuksella voidaan havainnollistaa rakennusten kiertotalousnäkökohtia uudella tavalla.

Kierrätetyt rakennusmateriaalit, uudelleenkäytetyt rakennusosat ja esimerkiksi rakennuksen siirrettävyys ovat kiertotalousnäkökohtia, jotka eivät aina näy rakennuksesta päällepäin. Koivukylän Sortti-pienasemalla testattiin, miten lisätyn todellisuuden (augmented reality, AR) toteutuksella voidaan havainnollistaa ja viestiä uudella tavalla rakennusten kiertotalousnäkökohdista asukkaille ja asiantuntijoille. AR-toteutuksessa puhelimen näytön kautta tarkastellaan kohdetta, jolloin näytöllä näkyy lisätietoa rakennuksesta.  

AR-kokeilu on osa Horisontti2020-rahoitteista EU-hanketta (CIRCuIT). Helsingin seudulla kokeiluun etsittiin pienikokoista, hiljattain valmistunutta rakennusta, johon liittyisi useampia kiertotalousnäkökohtia ja joka olisi asukkaiden helposti saavutettavissa. Lopulta kokeilukohteeksi valikoitui Koivukylän Sortti-pienasema. Rakennuksessa on käytetty Kiasman julkisivun ulkoverhoilussa käytettyjä sinkkipeltejä ja rakennus on myös helposti siirrettävissä käyttötarpeen mukaan. Lisäksi rakennukselle on laskettu hiilijalanjälki, jonka avulla on arvioitu sen ilmastovaikutusta ja uudelleenkäytetyn pellin osuutta kokonaisuudessa.

Koivukylän Sortin AR-kokeilua voi käydä testaamassa aukioloaikojen puitteissa. Testaamiseen ei tarvitse ladata erillistä sovellusta, vaan puhelimella skannataan paikan päältä löytyvä QR-koodi.

Kukin hankkeen neljästä kaupungista/seudusta tuotti oman rakentamisen kiertotalouteen liittyvän AR-kokeilun. Kaikkien hankkeeseen osallistuneiden metropolialueiden kokeiluihin voi tutustua Citizen Engagement Portal -sivuilla. Kokeiluista aiotaan julkaista vuonna 2022 raportti, joka linkitetään tähän tietoartikkeliin.