Ämmässuon ilmanlaatu ja sääolot

Jätteenkäsittely aiheuttaa pölyä ja hajuja, jotka voivat sääoloista riippuen levitä lähiympäristöön. Mittaamme kahdella mittausasemalla Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella haisevia pelkistyneitä rikkiyhdisteitä (TRS), hengitettäviä hiukkasia (PM10), pienhiukkasia (PM2,5) sekä sääolosuhteita. Tulokset näet joko graafista tai taulukosta. Välilehdiltä voit valita mitä mittaustuloksia haluat tarkastella. Mittaustulokset näkyvät tunneittain. Tarkastelujaksoksi voit valita päivän, viikon tai kuukauden. Mittaustulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja.

Lisätietoa

Arvioimme tuloksia kuukausittain ja vertaamme mitattuja pitoisuuksia ulkoilman pitoisuuksille annettuihin raja- ja ohjearvoihin. Valtioneuvoston raja- ja ohjearvot ilman epäpuhtauksille on tarkoitettu alueille, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä. Näin ollen nämä ilmanlaadun raja- ja ohjearvot eivät ole suoraan soveltuvia Ämmässuon alueella tehtyihin mittauksiin.