HOPE-hanke

HOPE-hankkeen logo ja ilmakuva kaupungista.

Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hanke kehitti uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla. Ilmanlaatua mitattiin sekä kiinteästi asennetuilla että kannettavilla henkilökohtaisilla ilmanlaatusensoreilla. Hankkeessa etsittiin ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseen Helsingissä ja käytettiin osallistavan budjetoinnin kokeilumallia, jossa kohdealueiden asukkaat vaikuttivat parhaimpien keinojen valintaan.

HOPE-hankkeessa edistettiin ilmansuojelua kaupunginosa- ja yksilötasolla. HSY operoi HOPE-verkkoa, jossa käytettiin keskihintaisia sensoreita tihennettyyn ilmanlaadun mittaukseen. Sensoritihentymät olivat Jätkäsaaressa ja sen lähiseudulla, Vallila-Kumpula alueella sekä Pakilassa ja sen lähiseudulla. Mittauksia hyödynnetiin ilmanlaadun mallintamisen kehittämisessä. Lisäksi HSY oli mukana ilmanlaatuindeksin ja ilmanlaadusta viestimisen kehittämisessä.

Hankkeen partnereita HSY:n lisäksi olivat Helsingin kaupunki (koordinaattori), Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Vaisala Oy, Useless Company ja Forum Virium Helsinki.

Hanke oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) innovatiivisia kaupunkihankkeita tukevan Urban Innovative Actions (UIA) -toimenpiteiden rahoittama. Hanke alkoi marraskuussa 2018 ja päättyi huhtikuussa 2022.