HOPE-hanke

HOPE-hankkeen logo ja ilmakuva kaupungista.

Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hanke kehittää uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla. Ilmanlaatua mitataan sekä kiinteästi asennetuilla että kannettavilla henkilökohtaisilla ilmanlaatusensoreilla. Hankkeessa etsitään ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseen Helsingissä ja otetaan käyttöön osallistavan budjetoinnin kokeilumalli, jossa kohdealueiden asukkaat vaikuttavat parhaimpien keinojen valintaan.

HOPE-hankkeessa edistetään ilmansuojelua kaupunginosa- ja yksilötasolla. HSY operoi HOPE-verkkoa, jossa käytetään keskihintaisia sensoreita tihennettyyn ilmanlaadun mittaukseen. Sensoritihentymät ovat Jätkäsaaressa ja sen lähiseudulla, Vallila-Kumpula alueella sekä Pakilassa ja sen lähiseudulla. Mittauksia hyödynnetään ilmanlaadun mallintamisen kehittämisessä. Lisäksi HSY on mukana ilmanlaatuindeksin ja ilmanlaadusta viestimisen kehittämisessä.

Hankkeen partnereita HSY:n lisäksi ovat Helsingin kaupunki (koordinaattori), Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Vaisala Oy, Useless Company ja Forum Virium Helsinki.

Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) innovatiivisia kaupunkihankkeita tukevan Urban Innovative Actions (UIA) -toimenpiteiden rahoittama. Hanke alkoi marraskuussa 2018 ja jatkuu lokakuuhun 2021 saakka.

Lisää hankkeesta

Tarkempaa tietoa ja tuloksia löytyy hankkeen omilta verkkosivuilta.