Fiksu Assa

Juna Tikkurilan juna-asemalla.

Raideliikenteen asemat ovat liikenteen solmukohtia ja siten avainasemassa vähähiilisen arjen mahdollistajina. Asemien monipuoliset palvelut lisäävät joukkoliikenteen vetovoimaa ja sujuvoittavat kaupunkilaisten arkea. Lähes 70 prosenttia Suomen ilmastopäästöistä syntyy kuluttajien päätösten ja valintojen seurauksena. Fiksu Assa -hankkeessa tuetaan arjen kestävien valintojen tekemistä.

Tavoitteena houkuttelevat asemanseudut

Fiksu Assa -hanke on EAKR-rahoitteinen yhteishanke vähähiilisten asemanseutujen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on

  1. edistää vähähiilisen liiketoiminnan jalkautumista ja skaalautumista asemanseuduilla,
  2. kiihdyttää uusien vähähiilisten ratkaisujen syntymistä ja
  3. mahdollistaa yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistäviä arjen ratkaisuja.

Fiksu Assa -hanke pyrkii tuomaan yrityksiä ja palveluita asemille vähähiilisten matkaketjujen tueksi. Fiksu Assa -kokeilu toteutettiin ensimmäistä kertaa pilottina keväällä 2018, jolloin tapahtuma muutti asemat ilmastoa säästävien tuotteiden ja palveluiden pop up -tiloiksi. Fiksu Assa -tapahtuma toi myös keväällä 2019 ilmastofiksut valinnat kokeiltavaksi sinne, missä liikumme päivittäin. Tapahtumassa oli esittelyssä muun muassa kodin tavaroiden lainauspalvelu, liikkuva pyörähuolto sekä lähi- ja luomuruokatoimijoita. Keväällä 2020 hankkeessa jatketaan kehitystä yrityskehitysohjelman parissa, jossa kasvuyritykset ja suuret kumppaniyritykset rakentavat yhdessä uusia arjen palveluita asemanseuduille.

pyorakeskus_04072013_mu_16__1200x800.jpg

Hankkeen työpaketit

  1. Analyysi asemaseutujen vähähiilisten palveluiden tarpeista ja potentiaalista
  2. Fiksu Assa -konseptin kehitys ja laajennus sekä vähähiilisten palveluiden toimijakenttäanalyysi
  3. Fiksu Assa pop up -tapahtuma 2019 ja Fiksu Assa -yrityskehitysohjelma 2020
  4. Asemaseutujen innovaatiokilpailu 2019
  5. Uusien vähähiilisten palveluiden ja liiketoiminnan jatkokehitys, skaalaus ja kansainvälistäminen
  6. Tiedottaminen ja tulosten levitys
  7. Hankekoordinaatio

 

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen päätoteuttajina ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Hämeenlinna ja Riihimäki. Hanketta koordinoi HSY. Hanke toteutetaan yhteistyössä asemanseutujen kehittämisverkoston kanssa, johon kuuluu ympäristöministeriön lisäksi Liikennevirasto, HSL, MAL-verkosto, Suomen kasvukäytävä, Sitra ja useita muita toimijoita.

Hanke on kaksivuotinen ja se toteutetaan 1.9.2018–31.8.2020.