Tilinpäätökset

Tutustu HSY:n tilinpäätökseen. Luettavissasi ovat kahden edellisen vuoden tilinpäätökset. Muihin tilinpäätöksiin voit tutustua ottamalla yhteyttä kirjaamoon.

HSY:n on aloittanut uuden vuosikymmenen taloudellisesti vakaalla pohjalla. Vuoden 2019 toimintatuotot olivat 379,8 miljoonaa euroa (vuonna 2018 368,7 milj. euroa) ja tilikauden ylijäämä oli 28,9 miljoonaa euroa (vuonna 2018 32,1 milj. euroa).

Vuodelle 2019 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet täyttyivät pääosin hyvin. HSY:n strategia korostaa yhdessä tekemistä, aktiivisuutta ja edelläkävijyyttä:

Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun.

Strategisena tavoitteena on muun muassa vähentää kolmanneksella HSY:n toiminnan ja tuottamien palveluiden kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä tehdään muun muassa vähentämällä kaatopaikkojen metaanien hajapäästöjä sekä rajoittamalla päästöjä esimerkiksi tiukemmilla kilpailutusvaatimuksilla.

Investoinnit ovat toinen keskeinen keino strategian toteuttamisessa. HSY:n investointimenot olivat v. 2019 koko 10-vuotisen toimintakauden suurimmat, 253,5 miljoonaa euroa.

  1. HSY:n kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi, uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen Espoon Blominmäkeen on edennyt varsinaisen laitoksen rakentamisella kallioperään louhittuun luolastoon. Valmistuttuaan parin vuoden kuluttua uudella laitoksella puhdistetaan noin 400 000 asukkaan jätevedet pääkaupunkiseudulla.
  2. Toinen merkittävä ja näkyvä investointi vedenjakelun varmistamiseksi on Hiekkaharjun vanhan vesitornin uusiminen Vantaalla. Uusi torni otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.

Tutustu tarkemmin vuoden 2019 toimintakertomukseen, talousarvion toteutumiseen ja tilinpäätöslaskelmiin.