Tilinpäätökset

Tutustu HSY:n tilinpäätökseen. Luettavissasi ovat kahden edellisen vuoden tilinpäätökset. Muihin tilinpäätöksiin voit tutustua ottamalla yhteyttä kirjaamoon.

HSY:n on aloittanut uuden vuosikymmenen taloudellisesti vakaalla pohjalla. Vuoden 2020 toimintatuotot olivat 388,5 miljoonaa euroa (vuonna 2019 379,8 milj. euroa) ja tilikauden ylijäämä oli 28,6 miljoonaa euroa (vuonna 2019 28,9 milj. euroa).

Päättynyt toimintavuosi oli hyvin poikkeuksellinen Covid-19 -pandemian takia. HSY:ssä siirryimme maaliskuussa tekemään etätyötä kaikissa tehtävissä, joissa se oli mahdollista. Palveluiden ylläpito vaati töiden tekemistä kuitenkin myös paikan päällä laitoksilla, sorttiasemilla ja verkon työmailla. Työpaikoille määritettiin tarvittavat ohjeet ja käytännöt, joilla minimoimme työntekijöidemme altistumista virukselle. Tuotanto ja palvelut saatiinkin pidettyä hyvin toiminnassa. Asiakastyytyväisyyskin pysyi hyvällä tasolla. Pandemian vaikutukset HSY:n toimintaan ja talouteen pysyivät kaikkiaan kohtalaisen lievinä.

Vuodelle 2020 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet täyttyivät valtaosin. HSY:n strategia korostaa yhdessä tekemistä, aktiivisuutta ja edelläkävijyyttä:

Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun.

Strategisena tavoitteena on muun muassa vähentää kolmanneksella HSY:n toiminnan ja tuottamien palveluiden kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä tehdään muun muassa vähentämällä kaatopaikkojen metaanien hajapäästöjä sekä rajoittamalla päästöjä esimerkiksi tiukemmilla kilpailutusvaatimuksilla.

Investoinnit ovat toinen keskeinen keino strategian toteuttamisessa. HSY:n investointimenot olivat v. 2020 koko 10-vuotisen toimintakauden suurimmat, 281,5 miljoonaa euroa.

  1. HSY:n kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi, uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen Espoon Blominmäkeen etenee ja käyttööottoon päästään vuonna 2022. Valmistuttuaan laitoksella puhdistetaan noin 400 000 asukkaan jätevedet pääkaupunkiseudulla.
  2. Toinen merkittävä ja näkyvä investointi vedenjakelun varmistamiseksi on Hiekkaharjun vanhan vesitornin uusiminen Vantaalla. Uusi torni on hienosäätöä vaille valmis käyttöönotettavaksi.

Tutustu tarkemmin vuoden 2020 toimintakertomukseen, talousarvion toteutumiseen ja tilinpäätöslaskelmiin.