Tilinpäätökset

HSY:n on aloittanut uuden vuosikymmenen taloudellisesti vakaalla pohjalla. Vuoden 2021 toimintatuotot olivat 399,5 miljoonaa euroa (vuonna 2020 388,5 milj. euroa) ja tilikauden ylijäämä oli 37,2 miljoonaa euroa (vuonna 2020 28,6 milj. euroa).

Päättynyt toimintavuosi oli vuoden 2020 tapaan poikkeuksellinen Covid-19-pandemian takia. Välillä jo hellittänyt pandemia kiristi uudelleen otettaan vuoden 2021 lopulla, jolloin HSY:ssäkin palattiin laajasti etätöihin ja käytäntöjä altistusten välttämiseksi läsnätyössä otettiin uudelleen käyttöön. Tuotanto ja palvelut pysyivät tilanteesta huolimatta erittäin hyvin toiminnassa.  Asiakastyytyväisyys pysyi korkealla tasolla. Pandemian vaikutukset HSY:n toimintaan ja talouteen jäivät hyvin lieviksi. Veden laskutettu määrä 75,6 miljoonaa m3 jäi vain 0,2 % edellisen vuoden tasosta. 

HSY:n kaikkien aikojen suurimman yksittäisen investoinnin, uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen Espoon Blominmäkeen, eteni hyvin. Puhdistamon käyttöönottovaiheeseen päästään vuonna 2022. Uusi puhdistamo korvaa nykyisen Suomenojan puhdistamon. Raide-Jokerin rakentaminen on tarkoittanut myös HSY:lle huomattavia investointeja vesihuoltolinjojen siirtojen ja uusimisten muodossa. Vesihuollon osalta hanke valmistui pääosin kuluneen vuoden aikana. Vuonna 2021 alkoi kaksi uutta suurta raideinvestointihanketta Helsingissä: Kruunusillat ja Kalasatama-Pasila-hanke. Nämä hankkeet tulevat vaatimaan merkittäviä vesihuollon panostuksia tulevina vuosina. Näkyvä maamerkki ja merkittävä investointi, Hiekkaharjun uusi vesitorni, otettiin käyttöön keväällä 2021. Uuden tornin läheisyydessä olevan vanhan tornin purkutöitä valmisteltiin vuonna 2021 ja purku toteutuu vuoden 2022 aikana.

Vuonna 2021 kierrätystä tehostettiin kiristämällä jätehuoltomääräysten velvoiterajoja pakkaus- ja biojätteiden osalta. Keväällä HSY toimitti noin 10 000 uutta jäteastiaa taloyhtiöiden pihoille ja jätetiloihin. Tämän lisäksi aloitettiin pakkausten monilokerokeräys 5-9 huoneiston kiinteistöillä. Monilokerokeräyksellä kerätään kartonki-, muovi- ja lasipakkauksia sekä pienmetallia. Lisääntyneen kierrätyksen myötä kiinteistöiltä kerätyn sekajätteen määrä laski hieman ja kerättyjen pakkausjätteiden määrät kasvoivat. Vuoden aikana jätehuollossa tehtiin kaikkiaan noin 8,6 miljoonaa astiatyhjennystä.

Voit tutustu tästä tarkemmin vuoden 2021 toimintakertomukseen, talousarvion toteutumiseen ja tilinpäätöslaskelmiin. Verkkosivuilla luettavissasi on kolmen edellisen vuoden tilinpäätökset. Muihin tilinpäätöksiin voit tutustua ottamalla yhteyttä kirjaamoon.