Sako- ja umpikaivot ja pienpuhdistamot

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asuinkiinteistöjen sako- ja umpikaivojen sekä muiden jätevesijärjestelmien lietesäiliöiden tyhjennykset ja lietteen kuljetukset ovat siirtyneet HSY:lle. 

​Tilaa tyhj​​ennys

​Voit tilata meiltä lietesäiliön tyhjennyksen, kun säiliö on täyttynyt, tai sopia kanssamme säännöllisestä tyhjennyksestä. ​​