Cool4City

Clean Green City by Smart Waste Management -hanke, tuttavallisemmin Cool4City, lisää jätealan älykkäitä ratkaisuja sekä niihin liittyvää tiedonvaihtoa. Hanke lisää kansalaisten ympäristötietoisuutta ja tukee ympäristöalan pk-yritysten liiketoiminnan, sosiaalisen yrittäjyyden ja kiertotalouden kehittämistä.

Auta meitä parantamaan jätteiden lajittelua ja voita leffaliput

Tervetuloa vastaamaan jätteiden lajittelua koskevaan kyselyyn. Pääset kyselyyn tästä linkistä.

Vastaamiseen kuluu vain muutama minuutti. Vastausaikaa on 31.5.2022 saakka.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Voit halutessasi jättää yhteystietosi kyselyn lopussa ja osallistua Finnkinon elokuvalippujen arvontaan. Yhteystietojasi ei voida yhdistää vastauksiisi. Otamme voittajiin yhteyttä henkilökohtaisesti.

Taloyhtiösi on mukana Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kokeilussa, jonka tavoitteena on lisätä jätteiden lajittelua. Kyselyn vastauksia hyödynnetään kokeilun toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

Uudenlaisia jätealan kokeiluja

Cool4City-hankkeessa analysoidaan jätehuoltojärjestelmiä ja lainsäädäntöä sekä luodaan uusia toimintamalleja kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun.

HSY:ssä hankkeessa toteutetaan kaksi pilottia. Jätehuollossa selvitetään kuonan soveltuvuutta kierrätysbetonielementtien valmistukseen. Selvityksen perusteella toteutetaan kokeilu, jossa elementeistä koottuja kierrätysbetoniseinämiä hyödynnetään ekoteollisuuskeskuksen puskuseininä ja looseina. Lisätietoja jätehuollon pilotista antaa projektipäällikkö Kirsi Karhu. 

Viestinnän pilotissa kehitetään lajittelutiedon visualisointia asuinkiinteistöjen omissa tiloissa tai kanavissa. Tavoitteena on löytää uusia kanavia kannustaa asukkaita jätteiden lajitteluun ja kasvattaa erilliskerättävien jätteiden lajittelua kotitalouksissa. Pilotti pohjaa aiempien hankkeiden tuloksiin ja muiden toimijoiden kokemuksiin.

Hankkeessa ovat mukana:

  • Metsäsairila Oy (Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö)
  • Mikkelin Toimintakeskus ry
  • Green Net Finland ry
  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

Hankkeen kesto ja rahoitus:

  • 25.2.2021-31.12.2022
  • Koko hanke 623 382€, josta HSY:n osuus 91 314 €

Ohjelma on Euroopan Unionin osarahoittama.