Pendling

Pendling innebär att arbeta över den kommunala gränsen. HRM följer upp utvecklingen av pendling i huvudstadsregionen, samt stadvis i Helsingfors, Esbo och Vanda. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik.

Utvidgningen av pendlingsområdet

 

Arbetspendling_till huvudstadsregionen_2020.png

Utvecklingen av pendling, arbetsplatser och befolkning 

Öppna graferna i ett nytt fönster.

Förändring av pendlingssätt och sätt att åka till arbete i Helsingforsregionen

Öppna graferna i ett nytt fönster.

Utvecklingen av arbetsplatssjälvförsörjningen i Helsingforsregionen

Öppna graferna i ett nytt fönster.