Kommunikation

Vi genomför kommunikationen tillsammans med experter inom avfallshantering, vattenförsörjning samt regional- och miljöinformation. I enlighet med våra värderingar kommunicerar vi ansvarsfullt, öppet, serviceinriktat och genom förnyelse.

Vi berättar om HRM:s aktuella saker på vår webbplats, i sociala medier och i våra olika nyhetsbrev.

Våra tjänster till media

Du kan kontakta oss när du vill intervjua en miljöexpert. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Kommunikationsenhetens jourtjänst betjänar media vid störningar utanför kontorstid tfn 050 559 8709.

Du kan använda vår bildbank som innehåller bilder som rör vattenförsörjning, avfallshantering och luftkvalitet. Användningsvillkoren finns i bildbanken.

Du måste registrera dig för att använda bildbanken. När du använder bilderna måste HRM och fotografens namn nämnas.

Om du behöver mer information eller andra bilder kan du kontakta oss via e-post, viestinta@hsy.fi.

Vår kanaler i sociala medier

Vi berättar om vår verksamhet och vårt arbete, våra projekt och aktuella evenemang i våra kanaler på sociala medier. Genom våra konton på sociala medier vill vi också engagera invånarna i huvudstadsregionen att agera rätt för miljön.

Facebook

HRM har tre Facebook-sidor. På vår sida Helsingforsregionens Miljötjänster för vi HRM:s tjänster närmare invånarna, stärker interaktionen och ökar kännedomen om HRM. Våra Facebook-sidor fungerar också som en informationskanal för invånarna i kris- och exceptionella situationer.

På sidan Smart med mindre avfall ger vi bland annat råd om sortering. På vår Ilmastoinfo (Klimatinfo)-sida ger vi information och tips om hur man minskar koldioxidavtrycket och om klimatförändringen.

Instagram

På vårt Instagram-konto Meillä töissä (Att arbeta på HRM) publicerar vi inlägg om att arbeta på HRM, annonser om rekryteringar och praktikplatser, sommarjobb, tävlingar, information om vårt samarbete med läroanstalter och allt intressant som vi gör på Finlands största offentliga miljöarbetsplats.

På vårt Kiitoskunlajittelet (Tack för att du sorterar)-konto ger vi sorteringstips och på vårt Ilmastoinfo (Klimatinfo)-konto berättar vi hur du gör stora och små klimatåtgärder. På Metsäpirtinmulta-kontot delar vi växtfoton och information om våra mullprodukter.

LinkedIn

På LinkedIn berättar vi om expertarbetet i vår organisation, vi fokuserar speciellt på att beskriva HRM:s utvecklingsarbete och innovationsarbeten som vi deltagit i. Vi följer och deltar i den aktuella diskussionen och nätverkar med andra aktörer inom branschen.

Twitter

HRM har tre Twitter-konton. Målet med vårt huvudkonto är att berätta om HRM:s expertis, att delta och och göra delaktig, att informera om aktuella frågor, öka kännedomen om HRM samt fungera som en informationskanal i kris- och exceptionella situationer.

Kontot Ilmanlaatu (Luftkvalitet) har som mål att informera och diskutera luftkvalitet. På Ilmastoinfo (Klimatinfo)-kontot är vårt mål särskilt att stimulera debatten om klimatförändringen.

YouTube

I vår YouTube-kanal publicerar vi bland annat våra experters föredrag vid olika seminarier, medarbetarberättelser samt ett brett utbud videon om miljöfostran och miljöutbildning.

SlideShare

Du hittar våra presentationer om vår verksamhet i tjänsten.