Yrittäjä: tule kanssamme maisemoimaan kontti koreaksi – haussa sähkökuormapyörän säilytysratkaisun maisemointi kokeilupalveluna

Tiedotteet 07.03.2023, 12:00

Etsimme HSY:ssä osana Circular Green Blocks -kumppanuushanketta yrittäjää, jolla olisi halua suunnitella ja toteuttaa innovatiivinen maisemointiratkaisu konttityyppiseen rakennelmaan taloyhtiöympäristössä. Tavoitteena on löytää ratkaisu, joka soveltuu vastaavien rakennelmien maisemointiin kaupunkiympäristössä yleisemminkin. Hankinta toteutetaan kokeilupalveluhankintana.

Tarjouspyynnössä etsimme toimijaa, joka voisi toteuttaa sekä maisemoinnin suunnittelun että toteuttamisen. Maisemoitava säilytysratkaisu on noin 6 metriä pitkä, 2,4 metriä leveä ja 2,8 metriä korkea konttityyppinen rakennelma. Maisemointi sijoittuu tämän rakennelman ulkokuoren ympärille ja tarvittaessa myös säilytysratkaisun sisälle. Maisemointiratkaisun kokeileminen tapahtuu aikavälillä touko–elokuu 2023.

Yhteiskehittäminen

Kokeilupalvelu sisältää ratkaisun yhteiskehittämistä yhdessä hankkeen kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Pilottikohteessa maisemointiratkaisun kokeileminen antaa mahdollisuuden saada ratkaisusta palautetta ja kehitysideoita jatkokehittämistä varten.

Palvelun tilaaja tukena kokeilun ajan

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY toimii valitun palveluntarjoajan tukena kokeilussa. Yritys saa tukea kokeilun käytännön toteuttamiseen, asukasviestintään, hallinnollisiin ja lupa-asioihin, kokeilujen dokumentointiin sekä kokeilun tulosten viestintään.

Tarjouspyyntö ja tarjouksen jättäminen

Kokeiluhaun kokonaisbudjetti on maksimissaan 20 000 € (+alv).

Valittavien palveluntarjoajien määrä on yksi. Tarjouskilpailun voittanut palveluntarjoaja voi käyttää alihankkijoita vastaten kuitenkin alihankkijan työstä kuin omastaan.

Tarjouksen voivat jättää yritykset ja muut toimijat, joilla on y-tunnus.

Tarjouspyyntölomake on auki 7.3.–26.3.2023. Tarjoukset tulee jättää 26.3.2023 klo 23:59 mennessä. Vain lomakkeen kautta lähetetyt tarjoukset huomioidaan.

Lisätiedot

Sähkökuormapyörän säilytysratkaisun maisemoinnin kokeilupalvelun tarjouspyynnöstä järjestettiin virtuaalinen infotilaisuus 7.3.2023 klo 10–11. Tilaisuuden videotallennetta pääset tarkastelemaan alla olevasta linkistä. Salasana on Konttikoreaksi23.

Videotallenne tarjouspyynnön infotilaisuudesta

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää kirjallisesti 12.3.2023 mennessä osoitteeseen lassi.sarlos@hsy.fi. Viestin otsikoksi: ”Circular Green Blocks – Kontti koreaksi”

Vastaukset kysymyksiin julkaistaan tämän tarjouspyynnön infosivun sivupalkissa 17.3.2023. 

Circular Green Blocks - Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina -hanke (9/2021–9/2023) edistää kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa yhdessä taloyhtiöiden, yritysten ja kaupungin kanssa. Hanketta koordinoi HSY, ja hankepartnereina toimivat Forum Virium Helsinki, Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Logot_tiedotteeseen.png

Päivitetty: 25.09.2023 07:31
Aiheet: Projektit ja hankkeet Kiertotalous