Tiedotteet 24.03.2021, 13:52

Viljelykokeilut alkavat vuokratalossa

mies ja humalaviljelmä
Kaupunkiviljely tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja kattaa käytännössä kaiken kaupungeissa tapahtuvan ruuantuotannon aina marjoista ja yrteistä vaikkapa sienten kasvatukseen – toteaa Henri Laine hankkeen projektipäällikkö Vantaan kaupungilta. Pyrimme kokeilujen avulla löytämään käyttökelpoisimmat ratkaisut kaupunkiviljelyn edistämiseksi - jatkaa Laine.

Vaikka rivi- ja omakotitalojen pihoilla olevat pienviljelmät ovat kaupunkikuvassa tuttu näky, pysyttelevät useammat kerrostalopihat asfalttipeitteisinä. 6Aika: CircularHoodFood -hankkeemme tuo viljelyn lähemmäksi asukkaita kerrostaloympäristössä. Kaupunkiviljely lisää parhaimmillaan asumismukavuutta, yhteisöllisiä- ja maisema-arvoja. Kerrostalo voi erottautua edukseen ympäristöasioiden suunnannäyttäjänä.

Viljelykokeilujen oppeja ja kokemuksia hyödynnetään jatkossa kaupunkiviljelyn kehittämiseksi entistä suuremmaksi ilmiöksi. Myös kaupungit hyötyvät tiedosta, jota voidaan käyttää kestävän kaupunkikehittämisen tueksi. Kaupunkiviljelyä halutaan edistää, sillä sen nähdään tulevaisuudessa ratkovan globaaleja ongelmia, kuten esimerkiksi viljelykelpoisen maan vähentymistä ja sillä voidaan myös lisätä ruuan riittävyyttä kasvavalle väestölle - kertoo hankkeen tutkija Marja Roitto, Helsingin Yliopistosta.

Mitä on uudenlainen urbaaniviljely?

Uudet teknologiset ratkaisut mahdollistavat esimerkiksi ympärivuotisen sadon tuottamisen sisätiloissa sääoloista ja vuodenajoista riippumatta. Samalla säästyy vettä, ravinteita ja tilaa. Jokainen voi olla kaupunkiviljelijä yhdessä tai yksin. Viljelyä on helpottamassa nykyisin myös palvelumallit. Esimerkiksi mukana kulkeva mobiilisovellus kertoo, milloin on aika kastella tai korjata satoa.

Työpajassa asukkaat tutustuivat kaupunkiviljelyn uusimpiin tuuliin

Kaupunkiviljely on kasvava trendi ja maailmalta löytyy esimerkkejä mitä upeimmista katto- ja pihaviljelyratkaisuista sekä sisätiloissa tapahtuvasta vertikaaliviljelyratkaisuista. Myös Suomessa ollaan kehityksessä mukana. Vantaan Hakunilassa sijaitseva VAV Asunnot Oy:n asukaskiinteistö, on Suomen ensimmäinen Joutsenlippu-kriteerein rakennettu talo ja näin ollen soveltuu erinomaisesti kokeilualustaksi uudenlaiselle kaupunkiviljelylle ja hankkeemme ensimmäiseksi pilottikohteeksi.

Hankeemme työpajassa asukkaat pääsisivät kertomaan viljelytoiveistaan ja kuulemaan kaupunkiviljelyn uusimmista tuulista. Työpaja järjestettiin osittain etäyhteyksin, mutta pienimuotoinen ”kisastudio” oli kokoontunut turvavälein kiinteistön kerhotilaan. Työpajaan osallistui asukkaita, VAV-konsernin edustajia, viljelyalan start-upit (Innogreen, Blokgården, Helsieni, iFarm ja Kasviportaat), Metropolian opiskelijoita sekä hanketiimiläisiä.

Työpajassa asukkaat pääsivät kiertelemään virtuaalisilla messuosastoilla, joissa viljely-yrittäjät kertoivat palveluistaan ja lopuksi asukkaat pääsivät äänestämään sopivia ratkaisuista omaan kotitaloonsa. Valikoima vaihteli viher- ja yrttiseinistä ja valmiiksi istutetuista kasvatuslaatikoista aina sieni – ja vertikaaliviljelmiin.

Työpajaan osallistuneet asukkaat olivat kiinnostuneita uusista kotitaloonsa sovitettavista viljelykokeiluista. Erityisesti oman talon yrtit ja ruokasienet herättivät asukkaiden ihastuksen. Paikalla olevien asukkaiden innostus oli selkeästi nähtävissä.

Asukkaat ovat avainasemassa kokeilujen viemisessä käytäntöön, toteaa  hankekoordinaattori Anneli Auranen. Hankkeemme toivookin kokeilujen myötä tavoittavansa yhä useamman viljelystä kiinnostuneen asukkaan. Auranen muistuttaa, että kokeiluohjelmassa on vielä tilaa.

Hankkeemme aloittaa viljelykokeilut Hakunilassa heti keväällä yhdessä asukkaiden ja viljely-yrittäjien kanssa. Viljely-yritykset pääsevät testaamaan tuotteitaan ja palvelujaan asuinympäristössä. Asukkaat pääsevät nauttimaan lähiruoasta ja ympärivuotisesta satokaudesta.

Yritysten suhtautuminen työpajaan ja viljelykokeiluihin oli myös positiivista ja taloyhtiöyhteistyössä nähdäänkin paljon mahdollisuuksia. Parhaimmassa tapauksessa yhteistyö taloyhtiön ja viljely-yritysten välillä avaa viljely-yrityksille uuden markkina-alueen ja toimisi väylänä kaupunkiviljelyn entistä laajempaan toteutukseen.

Vantaan Hakunilan kohde on 6Aika:CircularHoodFoodin-hankkeemme ensimmäinen, mutta hankkeessa vastaavia pilotteja tullaan tekemään myös muissa taloyhtiöissä kuten Katajaharjun taloyhtiö Helsingin Lauttasaaressa. Tavoitteena on saada mukaan erilaisia kokeiluympäristöjä ja kerätä niiden pohjalta parhaat opit ja toimivimmat käytännöt, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa kaupunkiviljelyn kehitystyössä.

 

Päivitetty: 09.06.2021 10:54
Aiheet: CircularHoodFood