Tiedotteet 08.04.2020, 20:10

Vesihuoltoverkostoa ylläpidetään poikkeusoloissakin

Puhdas vesi ja toimiva viemäröinti ovat elintärkeitä meille kaikille. Siksi HSY:ssä tehdään töitä 24/7 myös poikkeusoloissa, jotta kiinteistöihin saadaan hyvää juomavettä ja viemäröinti toimii.

Vedenjakeluverkoston pituus pääkaupunkiseudulla on noin 3 300 kilometriä. Siihen liittyvät laitteet vaativat toimiakseen jatkuvaa suunnitelmallista kunnossapitoa sekä korjausta myös poikkeusoloissa. Jos se jätettäisiin tekemättä, häiriöiden vaikutusalueet sekä vahingot omaisuudelle ja riskit turvallisuudelle kasvaisivat merkittävästi. 

Pääosin suunniteltua mutta toisinaan äkillistä vesihuoltoverkoston ylläpitoa

Vesihuoltoverkoston suunniteltujen ja välttämättömien ylläpitotöiden aikana vedentulo voi lakata kiinteistöistä. Keskimääräinen katkon kesto on 6 tuntia, mutta voi joskus olla tätä lyhyempi tai pidempi riippuen työn haasteellisuudesta sekä liikenne- ja maaperäolosuhteista. Näistä katkoista tiedotamme etukäteen vähintään 2 vuorokautta ennen katkoa tekstiviestillä, jotta pääkaupunkiseudun asukkaat voivat niihin varautua. 

Äkillinen putkirikko tulee yllätyksenä niin meille kuin asukkaillekin. Niissä tilanteissa pyrimme sulkemaan vesivuodon mahdollisimman nopeasti, jotta vaikutukset liikenteeseen, turvallisuuteen ja omaisuuteen alueella jäisivät mahdollisimman pieniksi.

- Äkillisiä vesijohtoverkostoon liittyviä häiriöitä on HSY:n toiminta-alueella vuosittain 2 000-2 500 kpl. Kulutuskeskeytysaika eli se aika, jonka asiakas on ilman vettä, on 5-10 minuuttia vuosikeskiarvona laskettuna, kertoo verkko-osaston johtaja Kia Aksela.

Tiedotamme asukkaita tekstiviestillä, puhelinpalvelussa ja verkkosivuilla heti, kun tiedämme vuodon vaikutuksen vedenjakeluun. Tarvittaessa järjestämme väliaikaisen vedenjakelupisteen. SPR:n kanssa tehdyn sopimuksen myötä säiliövedenjakelupisteillä päivystää henkilö, joka huolehtii veden jakamisesta.

Tilapäinen häiriö varmistaa turvallisen vedenjakelun

Käynnissä oleva poikkeustilanne on haastava ja vesikatkot häiritsevät jo muutenkin tilanteen vuoksi muuttunutta arkea. Olemme saaneet jonkin verran palautetta asiakkailta, että miksi näitä katkoja pitää olla myös näin poikkeusaikana.

- Pyydämme kärsivällisyyttä, sillä kunnostamalla verkostoa pidämme huolta siitä, että kiinteistöt, asukkaat sekä toiminnot kuten terveydenhuolto saavat vettä jatkossakin, yksikön päällikkö Eeva Huhtanen toteaa. 

Kuvaus ison vesijohdon haastavasta korjaustyöstä

Putkimestarimme Jukka Kotilainen kuvailee viimeaikaista ison vesijohdon haastavaa korjausta sekä henkilöstön sitoutumista: 
”Putkiasentajat Arttu PelkonenArto Törrö sekä Rene Brandt tekivät kovan työn muuttuvissa olosuhteissa, jossa huonokuntoinen vesijohto ja pahin vuotokohta olivat suoraan ojan alla. Työn aikana oja ohitettiin kahdella isolla rumpuputkella ja vuotokaivanto jouduttiin pontittamaan molemmin puolin noin 10 metrin matkalta. 

Yhteensä työn aikana korjattiin kolme vuotoa ja vuotoveden määrä putosi vuodon korjauksen jälkeen alueella 100 m3/h. Työ vaati joka ilta ja aamu vesitornilla ja sen läheisyydessä venttiilijärjestelyjä, jotta vesi saatiin kiertämään eri reittiä päiväkulutuksen aikaan ja alueen vedensaanti pystyttiin takaamaan. Iltaisin venttiilijärjestelyt tehtiin, jotta alueen vesitornin alavesisäiliö saatiin täyttymään päivän vedenkulutusta varten.”

Näin varaudut vesikatkoon

  • Varaa astioihin juomavettä ja tarvittaessa wc-pytyn huuhteluvettä. Suosittelemme pitämään aina kannullisen vettä jääkaapissa, jos äkillinen vesikatko sattuisi yllättämään. Vesikatkon aikana ei pysty pesemään astioita, joten on suositus säilyttää kotona ämpäriä, jonka kansi on tiiviisti kiinni. Näin ämpäri ei pääse pölyttymään ja sillä pystyy hakemaan vettä vedenjakelupisteeltä.

Näin toimit vedenjakelupisteellä

  • Ota oma astia, mielellään kannellinen ämpäri, mukaan kotoa. Nyt koronavirusaikana pidä etäisyyttä muihin vedenhakijoihin ja käytä suojakäsineitä. SPR:n vapaaehtoiset auttavat säiliövedenjakelussa.

Lue lisää: 
hsy.fi/vesikatkot 
Näin tekstiviestitiedotus toimii 

The water supply network is maintained even in exceptional circumstances

Clean water and efficient sewerage are vital to all of us. That is why HSY works 24/7, even in exceptional circumstances, to provide properties with good drinking water and sewerage.  

Planned and sudden 

During planned and necessary maintenance work on the water supply network, the water supply to the property may be interrupted. The average interruption time is 6 hours, but can sometimes be shorter or longer depending on how challenging the job is and traffic and soil conditions. We will notify you of these interruptions at least 2 days in advance by text message so that residents can prepare for them.  

A sudden pipe break comes as a surprise to us and to residents. In these situations, we aim to close the water leak as quickly as possible to minimize the impact on traffic, safety and property in the area. We inform residents by text message, telephone service and the website as soon as we know the effect of the leak on the water supply. If necessary, we will arrange a temporary water distribution point.  

The current state of emergency is challenging and water breaks are already disrupting everyday life that has changed because of this situation. However, we ask for patience, because by repairing the network we will ensure that buildings, residents, and activities such as health care continue to have access to water.  

How to prepare for an interruption in the water supply 

  • Put potable water and water to flush the toilet in containers.   We recommend that you always keep a jug of water in your refrigerator in the event of a sudden water shortage. It is not possible to wash dishes during a water outage, so it is recommended to keep a bucket with a tightly closed lid at home. This prevents the bucket from becoming dusty and it can be used for fetching water from a water distribution point.  

How to use the water distribution point 

  • Bring your own container, preferably a bucket with a lid, from home. Now, during coronavirus time, keep away from other water seekers and wear protective gloves.  The volunteers of SPR (Red Cross) help at the water distribution point. 
Aiheet: Vesihuolto Vesihuoltoverkosto