Tiedotteet 17.03.2020, 13:36

Vedenkäsittelymme tuhoaa mahdolliset virukset tehokkaasti

Vedenpuhdistuslaitoksissamme käytetty monivaiheinen desinfiointikäsittely tuhoaa raakavedessä mahdollisesti olevat virukset tehokkaasti. Näin ollen koronaviruksen leviämisriski juomaveden välityksellä on erittäin pieni pääkaupunkiseudulla.Sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön vesihuoltolaitoksille antaman ohjeistuksen mukaan uuden koronaviruksen leviämistä talousveden välityksellä ei pidetä todennäköisenä. Viruksesta ei myöskään arvioida aiheutuvan erityistä riskiä jätevedenpuhdistamolla työskenteleville.

Varaudumme tilanteeseen MMM:n ja STM:n ohjeistuksen mukaisesti. Seuraamme jatkuvasti tilanteen kehittymistä ja päivitämme varautumistamme kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla 

Myöskään vedentuotannossa ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Vesi riittää hyvin ja tämän tilanteen vuoksi ei ole tarvetta pohtia vedenkäytön rajoituksia.

Our water treatment effectively destroys any possible viruses

The multiphase disinfection administered at our water treatment plants effectively destroys any possible viruses found in raw water. This means that the risk of spreading the coronavirus through drinking water is extremely small in Greater Helsinki.

According to the notice the Ministry of Social Affairs and Health and the Ministry of Agriculture and Forestry have given to the water utilities, it is considered unlikely for the current coronavirus to spread through tap water. It has also been evaluated that the virus will cause no risk to those working at the wastewater treatment plant.

We are taking precautionary action under the instructions of the two aforementioned ministries. We are continually following the development of the state of affairs and will update our precautionary measures as the current situation requires.

Furthermore, there has been no significant changes in water production. There is plenty of water, and due to the state of affairs, there is no need to consider limiting its usage.

 

Aiheet: Espoo Vesihuolto Kauniainen Kirkkonummi Vantaa Helsinki Vedenpuhdistus