Tiedotteet 12.05.2020, 15:43

Veden laadukas ja varma tuotanto huolehditaan poikkeusoloissakin

Puhdas juomavesi on tärkeää meille kaikille. Se on toimivan yhteiskunnan perusedellytys, sillä vettä tarvitaan lähes kaikkialla. Käynnissä olevaan poikkeustilanteeseen on sopeuduttu HSY:n vedenpuhdistuslaitoksilla erilaisin henkilöjärjestelyin. Vedentuotanto on silti pystytty turvaamaan hyvin.

Tuotamme Päijänteen järvivedestä talousvettä pääkaupunkiseudulle kahdella vedenpuhdistuslaitoksella Pitkäkoskella ja Vanhassakaupungissa Helsingissä. Monivaiheisesta puhdistusprosessista saadaan korkealaatuista talousvettä ja samalla varmistetaan, että vedessä ei ole terveydelle haitallisia aineita tai mikrobeja.

Vettä riittää ja tuotanto toimii kuten ennenkin

Talousveden turvaamiseksi on tehty vuosien mittaan useita varautumisjärjestelyjä erilaisten häiriötilanteiden varalle. Esimerkiksi kriittiset kemikaalit tuotetaan Suomessa eikä niiden saatavuudessa ole ollut ongelmia. Omien varastojen riittävyydestä huolehditaan säännöllisillä täydennyksillä.

- Veden tuotanto on toiminut koko poikkeustilan aikana normaalisti eikä koronatilanne ole tuonut haasteita ylläpitää korkeaa talousveden laatua, kertoo tuotantoyksikön päällikkö Heli Härkki. Verkostoveden laatua seurataan normaalisti ja vedenlaadun ylläpitämiseksi verkostoa myös huuhdellaan ajoittain, hän jatkaa.

HSY:ssä tehdään vuosittain noin 40 000 vesianalyysiä, joilla tarkkaillaan raakaveden, puhdistusprosessin ja laitoksilta lähtevän talousveden laatua sekä veden laatua vesijohtoverkostossa. Myös jäsenkuntien terveydensuojeluviranomaiset valvovat veden laatua säännöllisesti.

Tärkeintä on varmistaa talousveden varma tuotanto ja jakelu

Vedenpuhdistuslaitosten henkilöstöstä suurin osa eli noin 80 prosenttia tekee läsnätöitä. Työnteossa on huomioitu hyvin ohjeet ja määräykset taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Vedenpuhdistuslaitosten henkilöstöstä suurin osa eli noin 80 prosenttia tekee läsnätöitä. Työnteossa on huomioitu hyvin ohjeet ja määräykset taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

- Lähikontakteja välttämällä pidämme altistumisketjut toimipisteissä selkeinä ja lyhyinä. Näin myös mahdollisten karanteenien vaikutukset olisivat pienet. Tällä hetkellä sairauspoissaoloja onkin selvästi normaalikevättä vähemmän. Olemme toki varautuneet myös epidemiatilanteen merkittävään heikentymiseen ja poissaolojen huomattavaan lisääntymiseen erilaisin skenaariotarkasteluin ja toiminnan sopeuttamissuunnitelmin, kertoo osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto.

Tärkeintä on jatkossakin varmistaa talousveden laadukas ja toimintavarma tuotanto ja jakelu. Eli vaikka yhteiskunta alkaakin nyt asteittain purkaa kansalaisia koskevia rajoituksia, vedentuotannossa varmistetaan ensin, että toiminta on turvattua ennen kuin omia rajoituksia hallitusti puretaan.

- Kyseessä ei ole enää oikeastaan mikään poikkeustilanne vaan vallitsevan tilanteen edellyttämä ”uusi normaali”. Meillä on otettu lyhyessä ajassa todellinen digiharppaus työnteossa, siitä kiitos henkilöstölle, Vuorilehto iloitsee.

Lue lisää vedenpuhdistuslaitoksistamme

Päivitetty: 28.05.2020 14:31
Aiheet: Vedenpuhdistus Espoo Helsinki Kauniainen Vantaa