Tiedotteet 13.05.2020, 00:00

Varmista vähällä käytöllä olleiden kiinteistöjen hanaveden laatu

HSY vastaa laadukkaan ja turvallisen talousveden tuotannosta ja jakelusta pääkaupunkiseudun alueella. Käynnissä olevan poikkeustilanteen aikana vedentuotanto on toiminut normaalisti ja verkostossa olevan veden laatua on seurattu tavanomaiseen tapaan veden korkean laadun ylläpitämiseksi. Oman valvontamme lisäksi verkostoon toimitetun veden laatua seuraavat terveydensuojeluviranomaiset.

Verkostosta vesi siirtyy kiinteistöjen omiin vesijohtoihin ja muiden vesilaitteiden sisään. Niissä olevan veden laadun hyvänä säilymisestä vastuussa on kiinteistöjen omistaja. Jos vettä ei käytetä säännöllisesti, vesi jää seisomaan vesijohtoihin ja sen laatu heikkenee. Seisovassa vedessä bakteerien kasvu lisääntyy ja veteen voi alkaa liueta aineita kiinteistön putkistosta.

Rajoitustoimenpiteiden takia useat pääkaupunkiseudun tilat ja kiinteistöt ovat saattaneet olla lähes tyhjillään. Toimistoista on siirrytty etätöihin, kirjastot ja uimahallit ovat olleet suljettuina, koulut ja päiväkodit ovat olleet pääosin tyhjillään. Tällöin rakennuksen vesijohtoihin jäänyt vesi on seissyt järjestelmissä koko käyttökatkon ajan tai veden vaihtuvuus on ollut huomattavasti normaalia vähäisempää.

Nämä asiat kannattaa huomioida vähällä käytöllä tai käyttämättä olleita kiinteistöjä tai tiloja käyttöön otettaessa:

  • Kiinteistöjen omat vesisäiliöt tulee tyhjentää ja täyttää uudelleen. Lämminvesivaraajan vesi kuumennetaan vähintään 60 asteeseen ennen muita toimenpiteitä.
  • Kaikista vesipisteistä juoksutetaan sekä kylmää että lämmintä vettä vähintään 2 minuutin ajan. Jatka juoksutusta, kunnes mahdollinen ummehtunut haju tai havaittava väri poistuu, ja vesi kirkastuu.
  • Lämpimän veden pitää saavuttaa mieluiten yli 55 asteen lämpötila. Jotta kiinteistön koko vesijohto tulee huuhdeltua, juoksutus aloitetaan vesijohtoverkostoa lähimmästä hanasta ja siitä edetään järjestelmällisesti kauimpaan hanaan.
  • Tarkista, että kiinteistön sulkuventtiili ei ole alkanut vuotaa. Varmista kiinteistön omien vedenkäsittelylaitteiden tms. toiminta.

Lue tarkemmat ohjeet toimenpiteistä veden laadun varmistamiseksi kiinteistöjen vesijärjestelmissä Vesilaitosyhdistyksen uutisesta.

Päivitetty: 08.06.2020 20:00
Aiheet: Vedenpuhdistus