Tiedotteet 07.05.2021, 08:02

Väliaikainen muutos osassa Pitkäkosken laitoksen vedentuotantoa touko-lokakuun välisenä aikana

Tehostamme Pitkäkosken laitoksen vedenpuhdistusprosessia ja nostamme tuotantokapasiteettia vuosien 2020-2025 aikana. Teimme vastaavia parannuksia Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksella vuosina 2015-2016. Toimenpiteillä parannamme vesihuollon toimintavarmuutta. Saneeraustöistä johtuen teemme väliaikaisia muutoksia Pitkäkosken laitoksen tuotantoprosessiin 10.5.-31.10.2021 välisenä aikana.

Tuotantomuutokset koskevat aktiivihiilisuodatuslaitosta, joka ei ole tällöin käytössä. Muu puhdistusprosessi toimii käyttökatkon aikana tehostetusti. Aktiivihiililaitoksen ohituksen aikana tuotettavan talousveden orgaanisen hiilen pitoisuus nousee normaalitasosta 1,9 mg/l noin tasolle 2,4 mg/l. Lisäksi sameudessa ja rautapitoisuudessa voi tapahtua pieniä muutoksia. Näillä muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta talousveden laatuun.

Korkeammasta orgaanisen aineen pitoisuudesta johtuen vedenpuhdistuslaitokselta lähtevän talousveden klooripitoisuutta nostetaan nykyiseltä tasolta 0,4 mg/l tasolle 0,6 mg/l. Tämän saattaa havaita lievänä kloorin hajuna ja makuna hanavedessä.

Tuotetun veden laatu täyttää myös muutosten aikana talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Seuraamme prosessimuutoksen aikana veden laatua tavallista tiheämmin ja julkaisemme tekemiemme analyysien tulokset kahden viikon välein verkkosivullamme. Ensimmäiset tulokset julkaistaan viikolla 20.

Muutos koskee seuraavia alueita:

  • Espoo
  • Helsinki: eteläinen suuralue, keskinen suuralue, läntinen suuralue, pohjoinen suuralue
  • Kauniainen
  • Vantaa.

Tietoa veden laadusta
- Päivitämme sivulle prosessimuutoksen aikana analyysitulokset kahden viikon välein

Lue lisää Pitkäkosken laitoksen saneerauksesta

Seuraamme HSY:n vedenpuhdistuslaitoksilta lähtevän veden sekä verkostoveden mikrobiologista, fysikaaliskemiallista ja aistinvaraista laatua käyttölaboratoriossamme, jossa teemme vuosittain noin 40 000 vesianalyysiä. 

Päivitetty: 09.06.2021 10:54
Aiheet: Vesi ja viemärit Vedenpuhdistus Vesihuolto