Tiedotteet 08.07.2022, 13:13

Taloyhtiön asukkaat kaipaavat lisää monimuotoisuutta pihaluontoon

Biodiversiteettipäivissä kokoonnuttiin keskustelemaan lähiluonnon monimuotoisuudesta.

Taloyhtiön asukkailla on mahdollisuus edistää piha-alueensa monimuotoisuutta. Osana koordinoimaamme Circular Green Blocks -hanketta järjestettiin biodiversiteettipäivät Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Yhteisessä päivässä syvennyttiin kaupunkiviljelyn mahdollisuuksiin ja lisättiin tietoisuutta pihan viheralueiden merkityksestä koko kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle.

Biodiversiteettipäivässä kolmessa asukaskohteessa tutustuimme taloyhtiön piha-alueen monimuotoisuuden lisäämisen mahdollisuuksiin 6.–7.7. Aloitimme päivän viljelylaatikoiden istutuksen täydentämisellä ja myöhemmin keskustelimme laajemminkin elollisten lajien lisäämisestä pihalla viherkävelyn aikana. Biodiversiteetillä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuutta. Sitä voidaan mitata lajirunsaudella tietyllä alueella. Täydentyvässä kaupunkirakenteessa lähiviheralueet ovat tärkeitä myös urbaanin elonkirjon kannalta:

- Olemme tottuneet tiettyyn siisteyteen ja jämptiyteen kaupunkiympäristössä. Jos mietimme asiaa uudestaan, voimme huomata kauneuden rönsyilyvyydessä. Monimuotoisuuden näkökulmasta lyhyeksi leikattu nurmikko on lähellä asfalttia. On hyvä muistaa, että jokainen nurmialue on potentiaalinen niitty, kuvailee Blokgardenin Tuomas Ilander.

Viljelylaatikot tarjoavat myös pörriäisille mukavan elinympäristön

Hyvä tapa lisätä piha-alueen lajirunsautta on tuoda sopivaan paikkaan kasvamaan erilaisia hyötykasveja. Ne paitsi tuovat lähiruokaa lautaselle myös lisäävät elonkirjoa piha-alueella. Lisäksi syötävistä kasveista monet ovat myös pölyttäjäystävällisiä:

- Katsohan mikä siinäkin käy ruokailemassa, osoittaa vanhempi lapselleen kimalaisen löytäessä tiensä kukkivan kurkun kukkaan.

Kylvimme pölyttäjien suosimien kukkien siemeniä sopiviin paikkoihin piha-alueella.

Viherkävelyistä tukea monimuotoiseen piha-alueeseen

Osana biodiversiteettipäivää pidimme viherkävelyn. Ajatuksena oli kävellä piha-alueet läpi kuunnellen asukkaiden ideoita pihan monimuotoisuuden lisäämisestä muutenkin kuin pelkän kaupunkiviljelyn näkökulmasta ja yhteisesti huomioida myös haasteellisia paikkoja:

- Meillä on tässä talomme vieressä jyrkkä rinne, johon paahtaa aurinko koko päivän. Siinä ei meinaa selvitä oikein mikään kasvi. Olemme kokeilleet maahumalaa siihen juurruttaa. Rinne on kuin autiomaata, ja olisi hienoa olisi saada se kukoistamaan, toteaa yksi asukkaista.

Ideoita monimuotoisuuden lisäämiseksi syntyi runsaasti:

- Meidän pyörävajamme kattokin voisi olla viherkatto, toteaa eräs asukkaista.

- Tuon puskaisen alueen katteissa voisi olla kasvamassa kukkia, toinen asukkaista ideoi.

Viherkävelyiden aikana syntyi useita kehitysideoita kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Päivittäin lähiympäristössään aikaa viettävät asukkaat tuntevat pihansa vahvuudet ja haasteet läpikotaisin. Kirjasimme kehitysajatukset muistiin eteenpäin taloyhtiölle välitettäväksi. Asukkaat toivoivat kävelyiden annin kulkeutuvan teoiksi asti.

Circular Green Blocks - Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina –hanke (9/2021–8/2023) edistää kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa yhdessä taloyhtiöiden, yritysten ja kaupungin kanssa. Hanketta koordinoi HSY, ja hankepartnereina toimivat Forum Virium Helsinki, Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Päivitetty: 19.07.2022 10:10
Aiheet: Kiertotalous Projektit ja hankkeet