Tiedotteet 30.09.2020, 08:36

Suosittu pientalojen monilokerokeräys laajenee – sekajätteen määrä väheni kokeilussa 66 %

Monilokeroastian tyhjennys käynnissä. Mies seuraa tilannetta jäteauton vieressä.

HSY jatkaa suosittua pientalojen monilokerokokeilua vuodella ja kasvattaa kokeilijoiden määrää pääkaupunkiseudulla. Onnistunut kokeilu on lisännyt lajittelua ja vähentänyt jätteen määrää. Nykyiset osallistujat ovat olleet kokeiluun erittäin tyytyväisiä. Kokeilu tuo pientaloasukkaalle kätevän kierrätyspisteen omaan kotipihaan. Pientalon monilokeroastiassa on omat lokerot neljälle eri jätelajille: muovipakkauksille, biojätteelle, pienmetallille ja sekajätteelle. 

Aloitimme pientalojen monilokeroisen jäteastian kokeilun toukokuussa 2019 noin tuhannella pienkiinteistöllä pääkaupunkiseudulla. Alun perin kaksivuotiseksi määriteltyä kokeilua jatketaan nyt vuodella toukokuusta 2021 kevääseen 2022. Mukaan otetaan enintään 700 uutta kiinteistöä samoilta tai lähialueilta. Kokeilun kiinteistöt valitaan mahdollisimman tiiviiltä alueelta, jotta jätteiden kerääminen on ystävällisempää niin lompakolle kuin ympäristöllekin. Olemme lähettäneet kirjeen niille asiakkaillemme, joilla on mahdollisuus ilmoittautua mukaan kokeilun jatkoon.

Sekajätteen määrä väheni 66 prosenttia

Pientalojen monilokerokokeilu on ollut menestys. Se on lisännyt lajittelua ja vähentänyt jätteen määrää. Kokeilun osallistujien keskimäärin tuottaman sekajätteen määrä on vähentynyt 66 prosenttia ja kokonaisjätteen määrä 22 % verrattuna kokeilua edeltäneeseen aikaan. Kokeilijat kertovat lajittelevansa erityisesti biojätettä ja muovipakkauksia merkittävästi aiempaa aktiivisemmin.

– Tulokset osoittavat, että kokeilun osallistujat eivät ainoastaan lajittele jätteitään aiempaa enemmän, vaan kiinnittävät lisääntyneen lajittelun myötä huomiota myös tuottamansa jätteen määrään. On hienoa, että saamme palvelujamme kehittämällä aikaan näin merkittävän muutoksen, iloitsee käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

Kokeilun vaikutusta arvioitiin vertaamalla osallistujien lajittelutottumuksia ennen kokeilua ja sen aikana. Osallistujilta kerättyjen jätteiden määrää ja koostumusta tutkittiin kahdesti, minkä lisäksi heiltä kysyttiin heidän lajittelutottumuksistaan.

Tyytyväiset kokeilijat pääsivät testaamaan myös erilaisia biojätepusseja

HSY:n kyselyyn helmikuussa 2020 vastanneista kokeilun osallistujista 99,7 prosenttia kertoi haluavansa jatkaa pientalon monilokeropalvelua. 92 % kokeilijoista kertoi palvelun vastanneen odotuksia hyvin tai erittäin hyvin. Ystävilleen palvelua suosittelisi 90,2 % vastanneista.

– Kokeilussa on haettu toimivaa jätepalvelua yhdessä asiakkaiden kanssa. Testasimme asiakkaiden kanssa biojätteen huolellista pakkaamista eri materiaaleista valmistettuihin biojätepusseihin, kun ilmeni haasteita saada biojätelokero siististi tyhjennettyä, kertoo logistiikkasuunnittelija Saara Valtonen.

Kokeilun osallistujille jaetut paperiset ja tärkkelyspohjaiset kompostoituvat biojätepussit edistivät biojätelokeron tyhjentymistä ja pysymistä siistimpänä.

– Asiakkaiden tavoin olemme olleet tyytyväisiä kokeiluun ja haluamme jatkaa sitä vielä vuodella yhä useamman asiakkaan kanssa. Kokeilun tulosten perusteella päätämme käynnistämmekö palvelun laajemmin pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella, Nuutinen toteaa.

Monilokeroinen jäteastia helpottaa lajittelua

Pientalojen monilokerokokeilu helpottaa lajittelua tuomalla kierrätyspisteen omaan kotipihaan: pientalon monilokerossa kerätään neljää jätelajia samanaikaisesti. Jäteastian tyhjentää tarkoitukseen suunniteltu monilokeroinen jäteauto. Astian kaikki lokerot tyhjennetään samalla kertaa jäteauton vastaaviin lokeroihin. Näin jätelajit pysyvät erillään ja raaka-aine saadaan kiertoon teollisuudelle.

Olemme lanseeraamassa alueellamme monilokeroisen jäteastian myös 5–9 asunnon kiinteistöille keväällä 2021. Toisin kuin pientalon monilokerossa, tähän monilokeroastiaan kerätään vain pakkausjätteitä ja pienmetallia. Pakkausten monilokeroon asukkaat voivat lajitella muovipakkaukset, kartongin, lasin ja metallin. Uudistus liittyy pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen tuoreisiin jätehuoltomääräyksiin, joiden myötä vuoden 2021 aikana kaikissa vähintään viiden asunnon kiinteistöissä alkaa biojätteen, kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräys. Lähestymme kirjeillä niitä asiakkaitamme, joita ensi vuoden muutos koskee.

Lisätietoja monilokerokokeilusta: www.hsy.fi/monilokero

Päivitetty: 09.06.2021 10:54
Aiheet: Jätteet ja kierrätys