Tiedotteet 24.05.2022, 09:14

Puunpolton savut näkyvät Vantaalla Ruskeasannan ilmanlaadun mittauksissa

Omakotialue kuvattuna ylhäältä päin ruska-aikaan.
Ilmakuva pientaloalueelta pääkaupunkiseudulla.

Mittasimme viime vuonna ilmanlaatua Vantaalla Ruskeasannan pientaloalueella. Selvitimme mittauksilla, miten puunpoltto vaikuttaa ilmanlaatuun.

Puunpoltto heikentää ilmanlaatua etenkin iltaisin ja talvikuukausina

Puunpolton vaikutus näkyi Ruskeasannan pientaloalueen ilmanlaadun mittauksissa pienhiukkasten, mustan hiilen ja hiukkasten keuhkodeposoituvan pinta-alan pitoisuuksien (LDSA) nousuna iltaisin. Ruskeasannassa mitattiin myös PAH-yhdisteisiin kuuluvaa bentso(a)pyreeniä, jota syntyy epätäydellisessä palamisessa. Liikenteen päästöjen vaikutus PAH-pitoisuuksiin on hyvin vähäinen, ja siksi se soveltuu hyvin puunpolton päästöjen seuraamiseen.

- Puunpoltto nosti bentso(a)pyreenin pitoisuuksia Ruskeasannassa erityisesti lämmityskaudella, kertoo ilmansuojeluasiantuntijamme Saija Korhonen.

Mustan hiilen pitoisuudet eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Arkiaamuina mustan hiilen pitoisuudet kohoavat voimakkaimmin liikennealueilla. Korkeimmat pitoisuudet pientaloalueilla mitataan taas yleensä viikonloppuiltoina.

Bentsoapyreenin vuodenaikaisvaihtelut Ruskeasannassa

Erityisesti bentso(a)pyreenin vuodenaikaisvaihtelussa talvikuukausien korkeammat pitoisuudet korostuvat Ruskeasannassa verrattuna muihin mittausasemiin.

Erilaisilla mittausmenetelmillä saadaan selville puunpolton vaikutusta ilmanlaatuun

Ruskeasannassa mitattiin monilla erilaisilla mittauksilla puunpolton vaikutuksia ilmanlaatuun. Ruskeasannassa mitattiin muun muassa pienhiukkasten, mustan hiilen ja LDSA-pitoisuuksia jatkuvatoimisesti. Kaikki näistä mittauksista antavat lisätietoa puunpolton vaikutuksista ilmanlaatuun.

Pääkaupunkiseudulla ulkoilman pienhiukkasten massapitoisuudet (PM2,5) ovat pääasiassa peräisin kaukokulkeumasta sekä liikenteen ja puunpolton päästöistä. Pienhiukkasten, mustan hiilen ja LDSA:n mittaukset soveltuvat erityisen hyvin polttoperäisten lähipäästöjen hiukkasten seurantaan eli liikenteen ja puunpolton päästöjen ilmanlaatuvaikutusten arviointiin.

Oikeanlainen puunpoltto vähentää päästöjä

Ruskeasannassa on mitattu ilmanlaatua aikaisemmin vuonna 2014 samassa paikassa. Tuolloin monien polttoperäisten hiukkasten pitoisuudet olivat korkeampia kuin vuonna 2021.

- Oikeaoppisella puunpoltolla voidaan tehokkaasti vähentää puunpoltossa syntyviä päästöjä, ilmansuojeluasiantuntijamme Outi Väkevä kertoo.

Olemme yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa viestineet asukkaille paremmista puunpolton tavoista jo parinkymmenen vuoden ajan. Tietoa polttopuun hankinnasta, varastoinnista ja käytöstä sekä puusaunan lämmityksestä löytyy osoitteesta www.poltapuhtaasti.fi.

Tietoa ilmansaasteista

  • Pienhiukkasia syntyy pääasiassa liikenteen ja puunpolton päästöistä. Lisäksi niitä kulkeutuu pääkaupunkiseudulle maan rajojen ulkopuolelta. Pienhiukkasia pidetään erityisen haitallisina terveydelle, sillä ne pääsevät tunkeutumaan keuhkojen ääreisosiin saakka.

  • Musta hiili on peräisin epätäydellisestä palamisesta. Päästölähteitä ovat dieselajoneuvot, puunpoltto, laivaliikenne ja kaukokulkeuma. Musta hiili sitoo tehokkaasti auringon säteilyä ja lämmittää ilmakehää. Mustaa hiiltä kulkeutuu Suomen leveyspiireiltä myös arktisille alueille, missä se nopeuttaa lumen ja jään sulamista.

  • PAH-yhdisteille eli polyaromaattisille hiilivedyille EU:n asettama tavoitearvo voi ylittyä paikoin pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta. PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisessä palamisessa. Monet PAH-yhdisteet lisäävät syöpäriskiä.

  • LDSA: Hiukkasten keuhkodeposoituvan pinta-alan (lung deposited surface area = LDSA) pitoisuus ilmassa kuvaa keuhkojen syvimpiin osiin eli keuhkorakkuloihin laskeutuvan hiukkasaineksen pinta-alaa. Hiukkasten LDSA-pitoisuuksiin ilmassa vaikuttavat pääkaupunkiseudulla erityisesti liikenteen pakokaasut, puunpolton savut ja ilmansaasteiden kaukokulkeutuminen.

Lisätietoa:

Päivitetty: 25.05.2022 10:23
Aiheet: Ilmanlaatu ja ilmasto Ilmanlaatu