Tiedotteet 13.03.2020, 14:53

Palvelumme toimivat normaalisti

Talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden viemäröinti ja puhdistus kuten myös jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely toimivat normaalisti.

Turvaamme yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset palvelutoimintomme muun muassa takaamalla omien henkilöstöresurssiemme riittävyyttä erilaisilla ohjeistuksilla ja varallaolojärjestelyin.

Koronaepidemian vuoksi emme kuitenkaan ota vastaan vierailuryhmiä toimipisteisiimme toistaiseksi.

Our services will operate as normal

Tap water production and distribution, wastewater sewerage and treatment as well as waste collection, transport and handling, will all be in operation as normal.

We will safeguard the important services necessary for a society to run, for example, by guaranteeing, with directives and backup workers, that there will be enough staff on hand. Due to the corona pandemic, however, we cannot receive any visitors at our offices.

Aiheet: HSY